Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Prawa człowieka

Święto obchodzone jest corocznie, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948r. Dzień jesp poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw innych i wkładają wielle wysiłku w działania zapewniające przedstrzegabie ich na co dzień. 

Zestawienie bibliograficzne.

Prawa człowieka

Książka Prawa człowieka autorstwa ks. dr. Stanisława Jasionka, wykładowcy etyki społecznej w jezuickiej uczelni "Ignatianum", ukazuje zbawczą perspektywę i mozolną drogę w przezwyciężaniu trudności, stojących na drodze realizacji ludzkich praw. Prawa te, bowiem są ustawicznie korelowane z obowiązkami, a te nie są "mile widziane", tak w życiu jednostkowym jak i społecznym.
Wielką korzyść z lektury tej książki odniosą nie tylko studenci i przedstawiciele zawodów, zajmujących się na co dzień kondycją moralną człowieka, ale także wszyscy ci, którzy codziennie są odbiorcami różnych wartości, często pomniejszających wartość - przez Boga nieustannie docenianą - człowieka.

Prawa człowieka: zarys wykładu
10 of 10