Dzień pozytywnego myślenia

Szantaż emocjonalny

Opis albumu 

Szantaż emocjonalny

Susan Forward przy współpracy z Donną Frazier przedstawia typowe zachowania emocjonalnych szantażystów i ich ofiar, opisuje żródło tych zachowań oraz ich koszty ponoszone przez związek i obie zaaganżowane osoby. Zachęca "ofiary" emocjalnego szantażu do podjęcia odpowiedzialności za własną postawę i za uległość wobec szantażystów. Namawia do tego, by oprzeć się ich presji. Prezentuje skutecznie strategie obrony przez uwikłaniem się w pułapki emocjonalnej zależności.

Książka jest bogato ilustrowana przykładami z praktyki terapeutycznej autorki - przykładami, w których czytelnik dostrzec może fragmenty własnych przeżyć i znależć zachętę do podjęcia trudu zmiany swojej sytuacji, przywrócenia równowagi w związku i ponownego oparcia go na mocych podstawach.

To jak się czujesz zależy od Ciebie
1 of 10