Dzień bezpiecznego internetu

Internet. Między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem

Internet. Między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem

W niniejszej publikacji zebrano artykuły, w których swe opinie dotyczące wybranych aspektów społecznych, zdrowotnych i wychowawczych wiążących się z internetem zaprezentowali naukowcy na co dziń zajmujący się ta tematyką. Autorzy spojrzeli na problem poprzez optykę reprezentowanej przez siebie specjalności, ze wszelkimi tego konsekwencjami metodologicznymi i właściwym sobie sposobem analizy oraz interpretacji uzyskanych danych.

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego Paradygmaty cyberprzestępczości
2 of 10