Dzień języka ojczystego

Abc wiedzy o języku polskim

Abc wiedzy o języku polskim

Książka ta to przewodnik po nauce o języku, omawia wszystkie działy, uwzględniając podstawy programowe. Zawiera wiadomości o dźwiękach, głoskach, budowie wyrazów. Ukazuje rozwój języka, ślady starych form w języku współczesnym.

Współczesny język polski Historia języka polskiego
5 of 10