Europejski Dzień Logopedy

Komunikacja w logopedii

Komunikacja w logopedii

Rozmowa, dialog, komunikowanie się przenikają całe nasze życie. Stanowią one ważny wymiar życia społecznego.  Wysoka jakość komunikowania się jest jedną z najistotniejszych kompetencji życiowych współczesnego człowieka. Każdy komunikat składa się z warstwy werbalnej i niewerbalnej. A zatem napisana monografia posiada wartości poznawcze, ponieważ poszerza naszą wiedzę o międzyludzkiej komunikacji. Posiada wartości praktyczne, ponieważ pomaga w określeniu celów terapii logopedycznej oraz w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania osiągnięć komunikacyjnych.

Z recenzji prof. dr. hab. Romana Ossowskiego  

Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki
1 of 10