Międzynarodowy Dzień Kobiet

Kobieta i media

Kobieta i media

"(...) praca jest interesującym zbiorem studiów z kręgu badań nad płcią kulturową. (...) Autorzy tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie poruszają nie tylko obserwowalną, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, sprawę feminizacji środków przekazu, ale także starają się dostrzec ich znaczenie w przemianie postrzegania kobiet i ról, jakie miały one spełniać w życiu społecznym. W swoich artykułach podejmują poza tym próbę odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: (...) na ile kobiety same wpływały na środki masowego przekazu i czy rozwój mediów umożliwiał, czy utrudniał emancypację".
                                                                                                                 Prof. dr hab. Jadwiga Hoff

Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie
3 of 10