Międzynarodowy Dzień Teatru

Wprowadzenie do nauki o teatrze

Wprowadzenie do nauki o teatrze

Idealny podręcznik dla wszystkich trudniących się problematyką współczesnej nauki o teatrze. Przejrzysty układ i zwięzły sposób prezencji pozwalają na szybką orientację w problemach dyscypliny - od historii i teorii teatru, poprzez analizę dramatu i inscenizacji, po przestrzeń sceniczną, aktorstwo i badanie recepcji. W tomie zreferowano teź aktualne dyskusje metodologiczne z uwzględnieniem najnowszych kierunków, takich jak: gender studies, teoria widowisk, semiotyka i poststruktulizm. Szczegółowy akcent połoźono na interdyscyplinarność nauki o teatrze, na jej powiązania z nauką o mediach, z etnologią i antropologią kultury. Przekład uzupełniono rozdziałami poświęconymi teatrologii polskiej.

Widowisko - teatr - dramat Czas na scenę
6 of 10