Światowy Dzień Osób Jąkających się

Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się

Międzynarodowy Dzień osób Jąkających ustanowieony została w lipcu 1998 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Jąkających się podczas V Światowego Kongresu Osób jąkających się w Johanesburgu (RPA), aby zwrócić uwagę społeczeństwa na skalę problemu, jakim jest jąkanie oraz jego skomplikowaną materię. Symbolem tego dnia jest turkusowa książka.

Zestawienie bibliograficzne

Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się

Książka prezentuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących złożonego problemu, jakim jest jąkanie. Składa się ona z czterech części omawiających: zagadnienia związane z diagnozą i terapią jąkania; punkt widzenia samych jąkających się na problemy związane z zaburzeniem; poszczególne metody stosowane w terapii oraz sylwetki badaczy, którzy stworzyli podstawy oddziaływania logopedycznego z osobami jąkającymi się.

Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko
10 of 10