Smaller Default Larger

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE )ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych uczestnika konkursu fotograficznego Przyłapani na czytaniu” jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49. Inspektorem danych w ww. bibliotece jest Pani Aleksandra Węsek – Jankowska, tel. 23 672 35 81, e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie „Przyłapani na czytaniu”.

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do realizacji zadania tj. zgłoszenia udziału w konkursie.

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; nie będzie stosowane profilowanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej zadania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po ustaniu zadania, do czasu wycofania tej zgody. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.