Smaller Default Larger

Rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony Rokiem Wolontariatu. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłaszając wolontariat jako priorytet na najbliższy rok szkolny wskazała iż "Człowiek żyje dla siebie, chce być zadowolony ale musi żyć też dla drugiego człowieka, dla wspólnot, w których funkcjonuje". "Chodzi o to, żeby dzieci i młodzież przyzwyczajać, że funkcjonują w społeczeństwie". Każdy będzie mógł aktywnie zaangażować się w pracę w hospicjum, udzielać korepetycji z języka polskiego w domu dziecka, brać udział w akcjach charytatywnych, odwiedzać domy seniora, domy opieki, pracować w schroniskach. Minister Edukacji Narodowej zaprosiła uczniów, rodziców i nauczycieli do promowania i realizacji idei wolontariatu w swoich szkołach i w środowisku. W tym celu będzie można skorzystać z programów, projektów, konkursów ogłoszonych przez MEN, a także Fundację Rozwoju Systemu Edukacyjnego. Na inicjatywy związane z wolontariatem Ministerstwo przeznaczy ok. 6 mln zł. W projekt mają być włączone także szkoły polonijne z całego świata.

Polecamy uwadze konkurs pn. Szkolny Klub Wolontariatu, który przeprowadzony zostanie w okresie od 29 września 2016 r. do 30 marca 2017 r. Termin zgłaszania udziału w szkół w konkursie upływa 30 września 2016 r. Informacje o konkursie, w tym formularz zgłoszenia dostępne są na stronie http://wolontariatwszkole.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z: