Smaller Default Larger

Terminarz spotkań dla nauczycieli

w roku szkolnym 2018/2019

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli (m.in. bibliotekarzy, wychowawców świetlic i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) Państwa placówki na spotkania szkoleniowe do pracowni multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie (ul. 17 Stycznia 49).

L.p.

Termin

Temat

Prowadzący

1

28 września (piątek)

godz. 8.30

 

 

Ochrona danych osobowych w szkole po wejściu w życie przepisów RODO

 

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia: „Prawo autorskie w bibliotece szkolnej”

Aleksandra Węsek-Jankowska

 

Monika Biedrzycka-Gładka

2

24 października (środa)

godz. 8.30

 

Doradztwo zawodowe w ofercie OHP dla szkół

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Pracownik OHP

 

Monika Biedrzycka-Gładka

3

21 listopada

(środa)

godz. 8.30

 

Ozdoby bożonarodzeniowe (w ramach cyklu „Uczymy się od siebie”)

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Małgorzata Komor

 

 

Monika Biedrzycka-Gładka

4

12 grudnia

(środa)

godz. 8.30

Działalność Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci i młodzieży

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Jolanta Nagiel

 

Monika Biedrzycka-Gładka

5

16 stycznia

(środa)

godz. 8.30

Jak nagrać własnego audiobooka?

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Monika Biedrzycka-Gładka

6

20 lutego

(środa)

godz. 8.30

Jak rozwijać współpracę w grupie?

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Monika Biedrzycka-Gładka

7

20 marca

(środa)

godz. 8.30

 

Palmy wielkanocne (w ramach cyklu „Uczymy się od siebie”)

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Małgorzata Komor

Monika Biedrzycka-Gładka

8

3 kwietnia

(środa)

Godz. 8.30

Nakręcanie filmu z programem EduPuzzle

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Bożena Lewandowska

Monika Biedrzycka-Gładka

9

15 maja

(środa)

Godz. 8.30

Kreatywne zastępstwo – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie

 

Spotkanie podsumowujące sieci współpracy i samokształcenia

Monika Biedrzycka-Gładka