Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Dante Alighieri : Boska komedia : (wybór). Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986

Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie :  historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Warszawa : Alfa, 1988. ISBN 83-7001-093-8

Miłosz Czesław : Dolina Issy. Kraków : Wydaw. Literackie, 2009. ISBN 978-83-08-04370-7

Orzeszkowa  Eliza : Nad Niemnem. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-159-3

Parandowski Jan : Mitologia : Wierzenia i podania Greków i Rzymian. Londyn : PULS Publications, 1992

Schulz Bruno : Sklepy cynamonowe. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985. ISBN 83-08-01175-6

Szymonowic Szymon : Sielanki. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,  1957

Żeromski Stefan : Przedwiośnie. Wyd. 17. Warszawa : "Czytelnik", 1980. ISBN 83-07-00345-8

 

Literatura przedmiotu :

 

Achremowiczowa Wanda : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Wyd. 4. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

Arkadia / Raj // W : Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski : Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 5-10

Borowska Anna : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Wyd. 2. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-402-8

Kulik Ilona : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-085-3

Lementowicz Urszula : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-05-0

Nowacka Irena : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2009. ISBN 978-8386581-90-0

Osmoła Józef :  "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Lublin :  Biblioteka Wysyłkowa, 2008. ISBN 978-8386581-16-0

Osmoła Józef :  "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-65-4

Raj w literaturze staropolskiej // W : Słownik literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok. Red. Teresa Michałowska.  Wyd. 3.  Wrocław : Ossolineum, 2002.ISBN 83-04-04621-0, s.  55-60

Szypowska Irena : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. ISBN 83-02-05028-8