Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Goethe Johann Wolfgang : Cierpienia młodego Wertera.  Lublin : "Daimonion", 1992. ISBN 83-900135-1-7

Herling-Grudziński Gustaw : Inny świat : zapiski sowieckie. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. ISBN 978-83-08-04024-9

Herling-Grudziński Gustaw : Wieża. Cud : dwa opowiadania. Lublin : Wydawnictwo FIS, 1991

Kochanowski Jan : Treny. Wyd. 14. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

Mickiewicz Adam : Dziady. Warszawa : Elipsa, 1999. ISBN 83-85152-85-7

Nałkowska Zofia : Medaliony. Wyd. 17. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1984. ISBN 83-210-0459-8

Słowacki Juliusz : Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny. Wyd. 7. Wrocław  : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISBN 83-04-01447-5

 

Literatura przedmiotu :

 

Bolecki Włodzimierz : "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kraków : Universitas, 2007. ISBN 978-83-242-0791-6

Borowski Andrzej: O trwodze, rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego // W : Jan Kochanowski: interpretacje. Red. Jan Błoński. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989.  ISBN 83-08-01812-2, s.  166-176

Bula Danuta : Dlaczego w świecie mediów i konsumpcji trudno mówić o cierpieniu i sprawach ostatecznych. "Język Polski w Gimnazjum" 2008/2009, nr 2, s. 42-57

Chrząstowska  Bożena : Dramatyczne pytania Herlinga-Grudzińskiego (Wieża i inne opowiadania) // W: Glosariusz  od Młodej Polski do współczesności: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. Red. Tadeusz Patrzałek. Wrocław: Ossolineum, 1991.ISBN 83-04-03936-2, s. 370-376

Chrząstowska Bożena : Znaki cierpienia (Wieża i Drugie przejście Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) // W : Literatura współczesna "źle obecna" w szkole: antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska. Wrocław : Ossolineum, 1991. ISBN 83-04-03698-3, s. 307-309

Cierpienie // W : Szkolny słownik  motywów literackich / Maciej Chrzanowski. Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2002. ISBN 83-86314-85-0, s. 57-70

Firut Maria : Cierpienie w Dziadach i Innym Świecie. "Polonistyka" 1998, nr 7, s.459-463

Glencowa Krystyna, Skowronek Piotr : Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego. "Język Polski w Gimnazjum" 2001/2002, nr 2, s. 20-34

Gromek Barbara : Cierpienia Mlodego Wertera - opowieść o powrocie. "Język Polski w Liceum" 2006/2007, nr 4, s. 53-63

Grzeszczuk Stanisław : "Treny" Jana Kochanowskiego. Wyd. 2 popr. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. ISBN 83-02-03692-7

Karwatowska Małgorzata, Pietruszka Wioletta : O cierpieniu - od słowa do motywu. "Język Polski w Gimnazjum" 2008/2009, nr 3, s. 36-51

Lementowicz Urszula : "Cierpienia młodego Wertera" Johanna Wolfganga Goethego. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-63-4

Lementowicz Urszula : "Medaliony" Zofii Nałkowskiej. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-83-2

Łuczyńska Maria : Żale Matki Boskiej i Pieta - dramat cierpienia. Propozycja metodyczna dla kl. I liceum i technikum. "Język Polski w Szkole Średniej" 1993/1994, nr 1, s. 73-81

Makowski Stanisław : "Kordian" Juliusza Słowackiego. Wyd. 2 rozsz. Warszawa : Czytelnik, 1976

Napierała Anita : Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej : wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego. Poznań : Instytut Historii UAM, 2008. ISBN 978-83-89407-44-3

Stabro Stanisław : Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat. Fenomenologia cierpienia // W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna. T. 1. Red. Ryszard Nycz, Jerzy Jastrzębski.  Kraków: Universitas, 1997.ISBN 83-7052-448-6, s. 15-32

Stróżyński Mateusz : Tragedia grecka na lekcjach języka polskiego. "Język Polski w Liceum" 2007/2008, nr 1, s. 8-18

Wichary Gertruda : Między cudem i wulkanem. Prolegomena do lekcji czytania "Dwu opowiadań" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. "Polonistyka" 1992, nr 2, s. 95-101

Zaworska Helena : "Medaliony" Zofii Nałkowskiej. Wyd. 5. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. ISBN 83-02-02518-6