Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Camus Albert : Dżuma. Wyd. 20. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2009. ISBN 978-83-06030686

Dostojewski  Fiodor : Zbrodnia i kara. Kraków : "Greg", 2008. ISBN 978-83-7327-312-2

Prus Bolesław : Lalka. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydaw. Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-186-9

Reymont Władysław Stanisław : Ziemia obiecana. T. 1-2. Wyd. 10. Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1987. ISBN 83-218-0674-0

Schulz Bruno : Sklepy cynamonowe. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985. ISBN 83-08-01175-6

Żeromski Stefan : Ludzie bezdomni. Wyd. 30. Warszawa : "Czytelnik", 1987. ISBN 83-07-01533-2

Żeromski Stefan :  Przedwiośnie. Wyd. 17. Warszawa : Czytelnik", 1980. ISBN 83-07-00345-8

 

 

Literatura przedmiotu :

 

Baranowska  Małgorzata : Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-00977-4. Geniusz miasta, s. 126-141

Borowska Anna : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Wyd. 2. Toruń : Wydawnictwo Literat,  2009. ISBN 978-83-7527-402-8

Hutnikiewicz Artur : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.  Wyd. 2.  Warszawa :  Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

Kubryn Justyna : "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Toruń : Wydaw. Edukacyjne Literat,  2007. ISBN 978-83-7527-012-9

Kulik Ilona : "Dżuma" Alberta Camus. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-295-6

Lementowicz Urszula : "Dżuma" Alberta Camusa. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-83-86581-92-4

Maciejewska Irena : Wielkie miasto w prozie okresu Młodej Polski a problemy naturalizmu [Reymont W. Ziemia obiecana, Żeromski S., Berent W. Ozimina, Przybyszewski S. Krzyk] // W: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria III. Red. Edmund Jankowski, Janina Kulczycka - Saloni. Wrocław : Ossolineum, 1984.ISBN 83-04-01746-6, s. 197-223

Markiewicz Henryk :  "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Warszawa : Czytelnik, 1975

Miasto // W : Słownik  literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa.  Wrocław : Ossolineum, 1994.ISBN 83-04-03251-1, s. 543-546

Miasto // W : Szkolny słownik  motywów literackich / Maciej Chrzanowski .Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2002. ISBN 83-86314-85-0, s. 170-179

Miasto // W :  Słownik motywów literackich / Dorota Nosowska. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2004.ISBN 83-7266-314-9, s. 282-290

Nakonieczny Tomasz : Architektura i Proces Franza Kafki. „Polonistyka” 2006, nr 3, s. 27-33

Osmoła Józef : "Lalka" Bolesława Prusa. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-83-86581-20-7

Osmoła Józef : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2008. ISBN 978-8386581-16-0

Osmoła Józef : "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-65-4

Polańczyk Danuta :  "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-17-7
Romankówna Mieczysława : "Lalka" Bolesława Prusa. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960

Szypowska Irena :  "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. ISBN 83-02-05028-8

Urbanizm, antyurbanizm //  W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. Alina Brodzka. Wrocław: Ossolineum, 1993. ISBN 83-04-03942-7, s. 1151-1154

Zawistowska Danuta : "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

"Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. Oprac. zespół red. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-101-0