Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Balzac Honore : Ojciec Goriot. Wyd. 18. Warszawa : "Czytelnik", 1982. ISBN 83-07-00513-2

Dąbrowska Maria : Noce i dnie. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2007. ISBN 978-83-7327-373-3

Kochanowski Jan : Treny.  Wyd. 14. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

Krasiński Zygmunt : Nie-boska komedia. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974

Parandowski : Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian. Londyn :  PULS Publications, 1992. ISBN 0-907587-85-2

Schulz Bruno : Sklepy cynamonowe.Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985. ISBN 83-08-01175-6

Szczypiorski Andrzej : Początek. Poznań : Instytut Zachodni, 1989

Żeromski Stefan : Doktor Piotr. Warszawa : Czytelnik, 1960

 

Literatura przedmiotu :


Bobińska  Henryka :  Obraz świata w Sklepach cynamonowych i plastycznej twórczości Brunona Schulza - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum. „Język Polski w Szkole Średniej” 1993/1994, nr 1, s. 63-72

Bronikowska-Balewska Agnieszka : Ojcowie dezerterzy. „Polonistyka” 2002, nr 3, s. 164-170

Drewnowski Tadeusz :  "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974

Farent Teodor : "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-70-0

Glencowa Krystyna, Skowronek Piotr : Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego. „Język Polski w Gimnazjum”  2001/2002, nr 2, s. 20-34

Grzeszczuk Stanisław : "Treny" Jana Kochanowskiego : próba interpretacji. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

Karczewska - Markiewicz  Zofia : "Ojciec Goriot: Honoriusza Balzaka. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

Makowski Stanisław : "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Wyd. 2 uzup. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1975

Ojciec // W: Słownik  motywów literackich / Dorota Nosowska. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2004.  ISBN 83-7266-314-9, s. 315-327

Ojciec // W : Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski. Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 242-247

Olejnik Joanna : "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Toruń : Literat, cop. 200. ISBN 978-83-7527-057-0

Osmoła Józef : "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-65-4

Pelc Janusz : "Treny" Jana Kochanowskiego.  Wyd. 2. Warszawa : Czytelnik, 1972

Polańczyk Danuta : "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-57-3

Sulich Agnieszka : Obraz pojęcia ojciec we współczesnej polszczyźnie. "Poradnik Językowy" 2002, nr 3, s. 3-20

Wilczycka Danuta : "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-8386581-88-7