Smaller Default Larger

 LITERATURA PODMIOTU
 

Kochanowski Jan : Odprawa posłów greckich. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1980. ISBN 83-06-00362-4

Mickiewicz Adam : Dziady : część III.  Wyd. 2. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. ISBN 83-04-01672-9

Orzeszkowa Eliza : Gloria victis. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-382-5

Mickiewicz Adam : Konrad Wallenrod : powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Wyd. 10. Warszawa : Czytelnik, 1980. ISBN 83- 07-00167-6

Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Warszawa : "Czytelnik", 1980. ISBN 83-07-00452-7

Niemcewicz Julian Ursyn : Powrót posła : komedia w trzech aktach oraz Wybór bajek politycznych. Wyd. 10. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. ISBN 83-04-00793-2

Sofokles : Antygona Wyd. 11 popr. i uzup. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISBN 83-04-02076-9

Szekspir William : Makbet. Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2009. ISBN 978-83-7437-396-8

Żeromski Stefan : Przedwiośnie.Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg,  2009. ISBN 978-83-7327-195-1

Żeromski Stefan : Syzyfowe prace.  Kraków :  Wydawnictwo Zielona Sowa,  2006. ISBN 83-7389-936-7

 

LITERATURA PRZEDMIOTU

 

Borowska Anna : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-402-8

Bursztyńska  Halina : "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej // W : List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje. Red. Tadeusz Budrewicz i Halina Bursztyńska. Wyd. nowe poszerz. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.  ISBN 83-7271-129-1, s. 75-90

Chrząstowska Bożena : Polskość a europejskość. "Polonistyka" 2004, nr 9, dod. nr 2 s. 8-11

Dopart  Bogusław : Adam Mickiewicz - Dziady // W : Lektury polonistyczne : Oświecenie - romantyzm. T. 1. Red. Andrzej Borowski i Janusz S. Gruchała.  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1997. ISBN 83-7052-306-4, s. 161-208

Chowaniec Urszula : O narodzie i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy. „Język Polski w Liceum”  2001/2002, nr 2, s. 40-49

Farent  Teodor : Odprawa posłów greckich i psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego.  Lublin : Biblioteka Wysyłkowa,  2002. ISBN 83-86581-51-4

Golaszewski Grzegorz : Patriotyzm - tak, ale..."Język Polski w Liceum" 2006/2007, nr 3, s. 10-21

Komorowski  Jarosław :  "Makbet" Williama Shakespeare'a. Warszawa :  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. ISBN 83-02-03660-9

Kostkiewiczowa  Teresa : Horyzonty wyobraźni: o języku poezji czasów Oświecenia.  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. ISBN 83-01-05517-0. "Gdzie lud rzekł: chcę być wolnym". Główne motywy słowne poezji patriotycznej, s. 199-257

Kotarski Edmund :  "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego. Wyd. 2 popr. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. ISBN 83-02-04430-X

Kulik Ilona : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-085-3

Lementowicz Urszula : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-05-0

Marszał Agnieszka :" Antygona" Sofoklesa. Toruń :  Literat, 2008. ISBN 978-83-7527-193-5

Ojczyzna / Patriotyzm // W : Szkolny słownik motywów literackich. Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 247-257

Osmoła Józef : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2008. ISBN 978-8386581-16-0

Patriotyzm // W: Słownik  literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław : Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 683-687

Polańczyk Danuta : " Antygona" Sofoklesa. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-85-9

Polańczyk Danuta : "Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005. ISBN 83-86581-60-3

Polańczyk Danuta : III [Trzecia] część Dziadów Adama Mickiewicza. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-75-7

Przybyła Wiesław : Oświeceniowy patriotyzm i "Hymn" Krasickiego w szkolnym otoczeniu . „Język Polski w Liceum” 2007/2008, nr 4, s. 16-26

Ratajczak  Wiesław : Nasz współczesny, dziewiętnastowieczny patriotyzm. „Polonistyka”  2003, nr 1, s. 12-15

Ratajczak Wiesław. Patriotyzm i zdrada. Mało znany epizod sporu o wallenrodyzm. „ Polonistyka” 2001, nr 4, s. 207-211

Skibicka Anna : "Dziady" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-304-5

Starnawski Jerzy :  "Antygona" Sofoklesa. Warszawa :  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,  1983. ISBN 83-02-01418-4

Szypowska Irena : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Warszawa :  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. ISBN 83-02-05028-8

Tyrteizm  // W: Słownik  literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław : Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 973-976

Wilczycka Danuta : Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa,  2002. ISBN 83-86581-46-8

Zakrzewski  Bogdan: "Palen dla Cara". O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku. Wrocław: Ossolineum, 1979. ISBN 83-04-00196-9