Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :


Białoszewski Miron : Pamiętnik z powstania warszawskiego. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. ISBN 978-83-06031270

Krall Hanna : Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków : a5, 2005. ISBN 83-85568-30-1 

Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Warszawa : "Czytelnik", 1980. ISBN 83-07-00452-7

Orzeszkowa Eliza : Gloria victis. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-382-5

Orzeszkowa Eliza : Nad Niemnem. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-159-3

Sienkiewicz Henryk : Latarnik. Kraków :  Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-178-4

Słowacki Juliusz : Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny. Wyd. 7. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISBN 83-04-01447-5

Żeromski Stefan : Rozdziobią nas kruki, wrony. Zmierzch. Echa leśne. Warszawa : "Iskry",  1980. ISBN 83-207-0274-7

 

Literatura przedmiotu :

 

Achremowiczowa Wanda : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.  Wyd. 4. Warszawa :  Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,  1971

Adamczyk  Zdzisław Jerzy : Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego. Propozycja interpretacji wybranych utworów dla klasy III liceum i technikum. „Język Polski w Szkole Średniej” 1992/1993, nr 4, s. 7-25

Bursztyńska  Halina : "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej // W : List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje. Red. Tadeusz Budrewicz i Halina Bursztyńska. Wyd. nowe poszerz. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. ISBN 83-7271-129-1, s. 75-90

Czermińska Małgorzata : Opowiedzieć powstanie, opowiedzieć zniszczenie: (o „Pamiętniku” Mirona Białoszewskiego) //  W: Literatura wobec wojny i okupacji: studia. Red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński.  Wrocław: Ossolineum, 1976, s. 103-121

Kruszczyńska  Agnieszka : "Kordian" Juliusza Słowackiego.  Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-196-6

Kulczycka-Saloni Janina :  Literatura polska po powstaniu styczniowym. „Polonistyka” 1987, nr 8, s. 563-570

Kulik Ilona : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat,  2009. ISBN 978-83-7527-085-3

Lementowicz Urszula : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-05-0

Mackiewicz  Antoni :  Artur Grottger i proza o tematyce powstańczej. „Język Polski w Szkole Średniej” 1992/1993, nr 4, s. 54-65

Makowski Stanisław :  "Kordian" Juliusza Słowackiego. Wyd. 2 rozsz. Warszawa :  Czytelnik, 1976

Makowski Stanisław: Tęcze i świerzopy: Słowacki – Beniowski – Mickiewicz. – Wrocław: Ossolineum, 1984. ISBN 83-04-01781-4. Poeta powstania listopadowego, s. 8-39

Nowacka Irena : "Kordian" Juliusza Słowackiego. Lublin : Wydawnictwo Biblios,  2008. ISBN 978-83-86581-15-3

Polańczyk Danuta : "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" Mirona Białoszewskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-08-5

Powstanie  listopadowe //  W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Ossolineum, 1991. ISBN 83-04-03521-1, s. 755-760

Powstanie styczniowe //  W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Ossolineum, 1991. SBN 83-04-03521-1, s. 760-763

Śliwińska Dorota : Historia z pamięci w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 215-220

Wojciechowska  Małgorzata : "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-207-9

Zawalich Marta : "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-258-1