Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Dąbrowska Maria : Noce i dnie. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2007. ISBN 978-83-7327-373-3

Fredro Aleksander : Śluby panieńskie. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. ISBN 83-04-01453-X

Gombrowicz Witold : Ferdydurke. Kraków : Wydaw. Literackie, 2007. ISBN 978-83-08-03960-1

Kochanowski Jan : Treny . Wyd. 14. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

Krasiński Zygmunt : Nie-boska komedia. Wyd. 2 uzup. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Warszawa : "Czytelnik”, 1980. ISBN 83-07-00452-7

Zapolska Gabriela : Moralność pani Dulskiej . Wyd. 4. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISBN 83-04-01458-0

 

Literatura przedmiotu :

 

Bortnowski Stanisław : Rodzina, nihilizm i myślenie według wartości . „Polonistyka” 1994, nr 4, s. 239-241

Brzóstkiewicz Monika : Temat: Rodzina. „Polonistyka” 1994, nr 4, s.  203-208

Drewnowski Tadeusz : "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974

Farent Teodor : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2009. ISBN 978-8386581-45-0

Głowiński Michał : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. ISBN 83-02-04638-8

Grzeszczuk Stanisław : "Treny" Jana Kochanowskiego. Wyd. 2 popr.  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. ISBN 83-02-03692-7

Hernasowa Maria : Tematy rodzinne w szkole : dziś i parę epok temu. "Polonistyka" 1994, nr 4, s. 216-218

Inglot Mieczysław : Rodzice i dzieci w Ślubach panieńskich A. Fredry - propozycja interpretacyjna dla klasy II i III liceum i technikum. „ Język Polski w Szkole Średniej” 1993/1994, nr 1, s. 5-16

Inglot Mieczysław : "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. ISBN 83-02-03054-6

Jan Kochanowski : interpretacje. Red. Jan Błoński. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. ISBN 83-08-01812-2

Lementowicz Urszula : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-05-0

Makowski Stanisław : "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Wyd. 2 uzup. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

Mądry Anna : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-157-7

Nowacka Irena : "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001.ISBN 83-86581-22-0

Ożóg Zofia : W kręgu etosu rodzinnego. Uniwersalna i społeczna przestrzeń Powrotu taty A. Mickiewicza. „Polonistyka”  1999, nr 10, s. 617-620

Rodzina // W: Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski. Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 339-349

Taborski Roman : "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Wyd. 2 uzup. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. ISBN 83-02-03302-2

Tomaszewski Feliks : Mit Świętej Rodziny. Zapiski na marginesach Opowiadań Żeromskiego. „Polonistyka” 1996, nr 6, s. 351-353

Weiss Tomasz : Gabriela Zapolska - "Moralność pani Dulskiej" // W: Lektury polonistyczne : pozytywizm - Młoda Polska. T. 1. Red. Stanisław Grzeszczuk.  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas",  1998.  ISBN 83-7052-892-9, s. 349-368

Wilczycka Danuta : „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-8386581-88-7

Zabrotowicz Alina : Dom – rodzina – matka : tematyka lekcji języka polskiego. „Język Polski w Szkole dla klas IV-VI”  1999/2000, nr 3, s. 23-34