Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Białoszewski  Miron : Pamiętnik z powstania warszawskiego. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. ISBN 978-83-06031270

Borowski  Tadeusz : Pożegnanie z Marią i inne opowiadania. Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg,  2009. ISBN 978-83-7162-792-7

Bratny Roman : Kolumbowie rocznik 20. Wyd. 16. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,  1977

Hemingway Ernest : Komu bije dzwon. Wyd. 10. Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1980. ISBN 83-11-06555-1

Homer : Iliada. Wyd.4.Wrocław  : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISBN 83-04-02085-8

Kamiński  Aleksander : Kamienie na szaniec. Warszawa :  Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2007. ISBN 978-83-10-11320-7

Kochanowski Jan : Odprawa posłów greckich. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1980. ISBN 83-06-00362-4

Mickiewicz Adam : Konrad Wallenrod : powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Wyd. 10. Warszawa : Czytelnik, 1980. ISBN 83- 07-00167-6

Sienkiewicz Henryk : Ogniem i mieczem. T. 1. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.ISBN 83-06-01638-6

Sienkiewicz Henryk : Ogniem i mieczem. T. 2. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.ISBN 83-06-01517-7

 

Literatura przedmiotu :

 

Balcerzan Edward: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 1: Strategie liryczne. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. ISBN 83-02-01172-X  

Bartelski Lesław Marian : Cień wojny : eseje. Warszawa : Czytelnik, 1983. ISBN 83-07-00756-9

Burkot  Stanisław : Literatura polska w latach 1939-1989. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. ISBN 83-02-04770-8

Drewnowski Tadeusz : U nas, w łagrach. ["Opowiadania" Tadeusza Borowskiego] // W : O literaturze polskiej : materiały. Cz. 2, Polska literatura współczesn. Wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, s. 18-25

Farent Teodor : Odprawa posłów greckich i psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-51-4

Galant Jan : Ponure dni wolności. „Polonistyka”  2004, nr 4, s.13-16

Gronek Barbara : Tak piękny jest aromat angielskiej herbaty. „Polonistyka”  2004, nr 4, s. 26-31

Jakubowski  Jan Zygmunt :  Wrzesień 1939 roku w literaturze polskiej. „Polonistyka” 1964, nr 4, s. 3-6

Janion Maria : Wojna i forma // W : Literatura  wobec wojny i okupacji : studia. Red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1976, s. 187-267. 

Janion Maria, Żmigrodzka Maria : Romantyczna poezja wojny. „Polonistyka”  1977, nr 3, s. 167-174

Ładzińska Joanna :  Casus Remargue'a - w kręgu idei i polityki [Na Zachodzie bez zmian]. „Polonistyka” 2006, nr 1, s. 34-40

Kamińska Małgorzata : "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Literat, 2007. ISBN 978-83-60220-18-4

Kotarski Edmund : "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego. Wyd. 2 popr. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. ISBN 83-02-04430-X

Literatura wobec wojny i okupacji. Red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1976

Mackiewicz  Antoni : Strefy ulewy i grzmotu - różne sposoby pisania o wojnie. Synteza historycznoliteracka dla klasy IV liceum i V technikum. „Język Polski w Szkole Średniej” 1989/1990, nr 2, s. 166-179

Odrozek Henryk. : Próby przełamania stereotypu literackiego w opisie doświadczeń czasów wojny w Pamiętniku z powstania warszawskiego - propozycja interpretacyjna dla klasy IV liceum, technikum i II klasy zsz. „Język Polski w Szkole Średniej” 1989/1990, nr 3/4, s. 308-315

Polańczyk Danuta : "Iliada" Homera. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-25-5

Polańczyk Danuta : "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" Mirona Białoszewskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-08-5

Wilczycka Danuta : "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-46-8

Wojciechowska Małgorzata : "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-207-9

Wojna //  W: Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski : Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003.ISBN 83-86314-85-0, s. 431-441

Wojna. Wojny światowe a literatura w kraju //  W: Słownik  literatury polskiej XX wieku. Red. Alina Brodzka. Wrocław: Ossolineum, 1993. ISBN 83-04-03942-7, s. 1199-1207

Wyspiańska - Soszyńska Olga : Oblicza wojny w wierszach Różewicza. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 53-55