Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

Dziecko z alkoholowym zespołem  płodowym (FAS)

HASŁA:    ZESPÓŁ POALKOHOLOWGO USZKODZENIA PŁODU

                  DZIECKO Z FAS

 

Wydawnictwa zwarte

1.      Hryniewicz Danuta : Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2007   M 159.9

2.      Jadczak – Szumiło Teresa : Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD : studium przypadku. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008  M 61

3.      Liszcz Krzysztof : Dziecko z FAS w szkole i w domu. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2011    M 61

Artykuły z książek

1.      Cierpiałkowska Lidia : Alkoholowy zespół płodowy // W : Cierpiałkowska Lidia, Ziarko Michał : Psychologia uzależnień : alkoholizm. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. – S. 275-277  M 61

Artykuły z czasopism

1.      Bojarska Lucyna : Dzieci z FAS w szkole… // Dyrektor Szkoły.- 2009, nr 11, s. 27-29

2.      Bojarska Lucyna : I dzieci z Fas w przedszkolu // Dyrektor Szkoły.- 2009, nr 11, s. 29-30

3.      FAS – od diagnozy do terapii / oprac. MAR // Remedium.- 2008, nr 6, s. 12

4.      Ilnicka Magdalena : One nie potrafią sobie tego darować // Świat Problemów.- 2002, nr 3, s. 6-8

5.      Jadczak- Szumiło Teresa : Dziecko z FASD w procesie wychowania i edukacji // Remedium.- 2015, 9, s. 4-5

6.      Klecka Małgorzata: Objawy i wczesne rozpoznanie FAS // Niebieska Linia.- 2006, nr 3, s. 7-9

7.      Komorowska Marta : Diagnoza FAS w praktyce // Remedium.- 2007, nr 11, s. 6-7

8.      Komorowska Marta : Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD // Remedium.- 2007, nr 9, s. 24-25

9.      Komorowska Marta : Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD // Remedium.- 2007, nr 12, s. 6-7

10.  Kot Urszula : Dzieci z syndromem FAS // Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 3, s. 60-61

11.  Liszcz Krzysztof: Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym // Niebieska Linia.- 2006, nr 3, s. 12-13

12.  Narażanie płodu na działanie alkoholu a mózg / oprac. Olga Dziewałtowska // Świat Problemów. – 2002, nr 3, s. 39-41

13.  Nie piję za jego zdrowie / oprac. MAR // Remedium.- 2007, nr 10, s. 12

14.  Odpowiedzialni rodzice / Jerzy Tadeusz Marcinkowski, Anna Bajek, Irena Galewska // Wychowawca.- 2009, nr 6, s. 20-21

15.  Pawłowska  - Jaroń Halina : Płodowy zespół alkoholowy – zagadnienia mowy i percepcji // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 2, s. 113-120

16.  Piwko Krystyna : Alkoholowy zespół płodowy (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) // Lider.- 2008, nr 1, s. 24-25

17.  Przystałowska  Magdalena : Płodowy Zespół Alkoholowy // Remedium.- 2006, nr 10, s. 31-32

18.  Sierosławski Janusz : Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo // Świat Problemów.- 2002, nr 3, s. 4-5

19.  Skwarczek Beata : Epidemiologia FAS – cz. 1 // Remedium.- 2014, nr 2, s. 23-25

20.  Skwarczek Beata : Formy pomocy i metody pracy z dziećmi chorymi na AZP – cz . 2 // Remedium.- 2014, nr 7-8, s. 5-7

21.  Skwarczek  Beata : Metody pracy z dziećmi chorymi na PZA // Remedium.- 2014, nr 6, s. 10-11

22.  Skwarczek Beata : Potencjał edukacyjny dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym // Remedium.- 2014, nr 5, s. 18-19

23.  Skwarczek Beata : Społeczne następstwa deficytów rozwojowych dzieci z FAS – Cz. 2 // Remedium.- 2014, nr 4, s. 7-9

24.  Terlikowska Jolanta :FASD – problem, którego nie widać // Remedium.- 2015, nr 9, s. 1-3

  25.Tomanik Małgorzata: FASD w Kolumbii Brytyjskiej. Cz. 1 // Remedium.- 2017, nr 5, s. 10-11

  26. Tomanik Małgorzata: FASD w Kolumbii Brytyjskiej. Cz. 2 // Remedium.- 2017, nr 6, s. 24-26

  27.  Trojan Elżbieta : Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) - wybór bibliografii // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.-  2012, nr 4, s. 63-64