Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

Prawa dziecka

Hasła: Prawa dziecka

Wydawnictwa zwarte

1.   Andrzejczak-Świątek Małgorzata: Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016  M 34

2.      Dziecko i jego prawa : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Czyż. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1992  M 34

3.     Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2005  M Patologie

4.    Jarosz Ewa: Dzieci ofiary przemocy w rodzinie : raport Rzecznika Praw Dziecka : funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2012  M Patologie

5.     Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015  M 34

6.      Korczak Janusz: Prawo dziecka do szacunku. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012  M Korczak

7.  Kozak Małgorzata: Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013  M 34

8.      Mam szczerą wolę : propozycja programowa Głównej Kwatery ZHP i Rzecznika Praw Dziecka / [aut. Ewa Chełstowska et al.]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka : Główna Kwatera ZHP, [2010]  M 37.01/.08

9.      Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka : założenia i rzeczywistość / red. nauk. Maria Jakowicka, Krystyna Stech. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000 M 34

10.  Prawa dziecka : dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros, Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015  M 34

11.  Prawa dziecka : dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013  M 34

12.  Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006 M 34

13.  Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart [et al.] ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006  M 34

14.  Prawa dziecka w prawie międzynarodowym / red. nauk. Elżbieta Karska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014  M 34

15.  Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007  M 34

16.  Prucnal Marta: Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2013  M 34

17.  Rok Janusza Korczaka 2012 : nie ma dzieci - są ludzie = The Year of Janusz Korczak 2012 : there are no children, there are people / red. Barbara Smolińska-Theiss ; [tł. Aleksandra Gellert]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013  M – Korczak

18.  Sitarz Olga: Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004  M 34

19.  Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005  M 316

 Artykuły z czasopism

1.     Ambroziak Iwona, Piwczyk Ewa: Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał…: scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole.- 2002, nr 2, s. 28-29

2.      Andrzejewski Marek: Konwencja o prawach dziecka: geneza i znaczenie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2000, nr 5, s. 3-7

3.  Andrzejewski Marek: Prawne podstawy systemu opieki nad rodziną i dzieckiem: wprowadzenie // Peblemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 4, s. 3-7

4.      Bach  - Olasik Teresa:Prawa dziecka- prawa ucznia // Nowa Szkoła.-  1994, nr 3, s. 156-162

5.      Bach-Olasik Teresa: W trosce o zagwarantowanie praw dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1994, nr 3, s. 14-17

6.      Bartkowiak Edyta: Z dziejów praw dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 5, s. 275-277

7.      Berkowska Ewa: Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2006, nr 10, s. 46-50

8.      Demel Dorota: Co nam wolno…Scenariusze zajęć // Życie Szkoły.- 2009, nr 6, s. 53-55

9.      Dziewulak Dobromir: Europejska strategia w zakresie praw dziecka // Nowa Szkoła.- 1996, nr 4, s. 36-40

10.  Głomba Danuta, Moryc Elżbieta: ,,Dzieci głosu nie mają’’ // Dyrektor Szkoły.- 2002, nr 4, s. 30-31

11.  Głomba Danuta, Moryc Elżbieta: Prawa dziecka- refleksje nauczyciela gimnazjum // Nowa Szkoła.- 2001, nr 7, s. 36-38

12.  Graczyk Agnieszka: Prawa dzieci. Scenariusz zajęć //  Biblioteka  w Szkole.- 2014, nr 12, s. 15-16

13.  Grad Krystyna: Zadania szkoły w zakresie praw dziecka // Nowa Szkoła.- 2005, nr 9, s. 56-58

14.  Grocholewski Zenon: Prawa dziecka a dobro dziecka // Wychowawca.- 2009, nr 3, s. 5-9

15.  Jaworska –Sęk Elzbieta: Prawa dziecka: scenariusz zajęć dla klasy II // Życie Szkoły.- 2003, nr 8, s. 495-496

16.  Kaczmarek Mirosław: Jak mówić o prawach dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2002, nr 6, s. 19-21

17.  Kamińska Małgorzata: ,,Kocham,  nie biję?’’ – o zagrożeniu praw dziecka w rodzinie //  Nowa Szkoła.- 2012, nr 10, s. 3-13

18.  Kantowicz Ewa: Kształcenie pedagogów w zakresie ochrony praw dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1998, nr 9, s. 39-40

19.  Kantowicz Ewa: Ochrona dziecka w świetle konwencji praw dziecka // Nowa Szkoła.- 1991, nr 6, s. 335-339

20.  Kantowicz Ewa: Pedagogiczne aspekty ochrony praw dziecka // Nowa Szkoła.- 1995, nr 7, s. 10-15

21.  Karczewska Urszula, Peplińska Iwona: Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają. Scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 1, s. 11

22.  Kompas – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 6, s. 18-24

23.  Kopczyńska - Sikorska Jadwiga: Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka // Wychowanie w Przedszkolu.- 1992, nr 6, s. 334-338

24.  Kopczyńska – Sikorska Jadwiga: Prawo dziecka do życia i rozwoju // Wychowanie w Przedszkolu.- 1990, nr 4/5, s. 248-251

25.  Łopatka Adam: Kara cielesna w świetle prawa polskiego i międzynarodowego // Niebieska Linia.- 2000, nr 5, s. 23-25

26.  Magda Marzenna: Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta // Życie Szkoły.- 1997, nr 9, s. 531-535

27.  Napiórkowska Zofia: Praw dziecka w szkole // Nowa Szkoła.- 1991, nr 5, s. 294-196

28.  O prawach dziecka całkiem poważnie / z Elżbietą Czyż - koordynatorem programu Prawa Dziecka Helskińskiej Fundacji Praw Człowieka - rozmawia  Anna Staszewska.// Niebieska Linia. - 2001, nr 4, s. 16-18

29.  Palej Elżbieta: Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? // Nowa Szkoła.- 2001, nr 7, s. 6-11

30.  Pelikan Joanna: Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? (scenariusz 2- godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej – klasa V) // Wszystko dla Szkoły.- 2007, nr 6, s. 17-19

31.  Pelikan Joanna: Znam swoje prawa (konkurs szkolny na temat praw dziecka) // Wszystko dla Szkoły.- 2008, nr 4, s. 18-19

32.  Pilarczyk – Wojciechowska Izabela: Każde dziecko ma prawo do radosnego życia… //  Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 6, s. 26-28

33.  Ruszkiewicz Dorota: Prawo dziecka do tajemnicy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 1, s. 17-20

34.  Skrzyński Dariusz: Prawa dziecka i ucznia w szkole // Biblioteka w Szkole.- 2013, nr 3, s. 11-14

35.  Sobieszczyk Maria: Świadomość praw dziecka wśród dzieci i ich rodziców – edukacyjne wyzwanie nauczycieli wczesnej edukacji? // Nowa Szkoła.- 2015, nr 4, s. 15-22

36.  Tokarczyk Ewa: Prawa dziecka – ubezwłasnowolnienie czy przemoc? // Nowa Szkoła.- 1997, nr 10, s. 34-38

37.  Verhellen Eugen: Prawa dziecka // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr ¾, s. 59-75

  38.  Walc Wiesława: O prawach wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2016, nr 10, s. 17-24

39.  Walc Wiesława:  Prawa dziecka a szkoła // Nowa Szkoła.- 2005, nr 6, s. 16-24

40.  Walc Wiesława: Realizacja praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistości // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1999, nr 2, s. 887-102

41.  Wielgosz Małgorzata: Baśń o prawach dziecka. Przedstawienie humorystyczne z okazji Dnia Dziecka // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 4, s. 24-26

42.  Wojtaszewska Lidia: Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 10, s. 22-23

43.  Zajdel Krzysztof: Gdzie w tym wszystkim prawa dziecka? // Edukacja i Dialog.- 2001, nr 7, s. 12-14  

44.  Żytko Małgorzata: Jakie prawa mają dzieci? // Nowa Szkoła.- 1992, nr 3, s. 162-163