Print

Wydział Informacyjno- Bibliograficzny

        Biblioteka Pedagogiczna

            Ciechanowie

        Św. Jan Paweł II

     (1920 - 2005)

 

 

 

1398249741

 

 

 

 

Hasło : Jan Paweł II

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 Sygnatura - M 2

 

1. Bilicki Tomasz : Dziecko  i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. – Kraków : Impuls, 2005

2. Dekalog dla Polaków  : [czas na odrabianie lekcji Jana Pawła II, której nie chcieliśmy słuchać] / red. Tomasz Balon-Mroczka.- Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2006

3. Dziwisz Stanisław : Świadectwo. – Warszawa : Przemysław Hausner ; Poznań : TBA Komunikacja Marketingowa, 2007

4.Guz Eugeniusz : Strzały na placu Świętego Piotra. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.

5. Jan Paweł II w Afryce, 2 V – 12 V 1980, 12-19 II 1982 : przemówienia i homilie / przekł. Jan Jarco, Andrzej Polkowski. – Warszawa : Pax, 1985

6. Jan Paweł II w Australii 10 IX 1983-13 IX 1983 i Szwajcarii 12 VI 1984 – 17 VI 1984, 15 VI 1982 : przemówienia i homilie / oprac. Jarmila Sobiepan. – Warszawa : Pax, 1988

7. Jan Paweł II w Brazylii, 30 VI – 11VII 1980 : przemówienia, homilie, modlitwy / przekł. Marta Szafrańska – Brandt. – Warszawa : Pax, 1985

8. Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim / wybór i opracowanie Andrzej Polkowski. – Warszawa : Pax, 1984

9. Jan Paweł II w Polsce 1979-1983 : Homilie i przemówienia. – Warszawa : Pax, 1986

10. Jan Paweł II w Portugalii i Lourds : przemówienia i homilie / oprac. Jarmila Sobiepan. – Warszawa : Pax, 1986

11. Jan Paweł II : Nauczanie społeczne 1982. T. 1-2.  – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986

12.  Jan Paweł II : Nauczanie Społeczne : 16-23 czerwca 1983. T. 6, Druga pielgrzymka do Polski : 16-23  czerwca 1983.  – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986.

13. Jan Paweł II : Wstańcie, chodźmy. –  Kraków : Wydaw. św. Stanisława  BM Archidiecezji Krakowskiej, 2004

14. Karol Wojtyła – poeta / pod red. nauk, Jacka Głażewskiego i Witolda Sadowskiego. – Warszawa : Wydaw. UW, 2006

15. Kościół współczesny : dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / pod red Wiesława Mysłka i Mirosława Nowaczyka. – Warszawa : PWN, 1985

16. Lasota Marek : Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki. – Kraków : Znak,  2006

17. Latasiewicz Marek :Śladami Jana Pawła II : 104 pielgrzymki : 1979-2005. – Kraków : Albatros ABI, 2005

18. Lecomte Bernard : Pasterz. – Kraków : Znak, 2006

19. Litania narodu polskiego : ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych/  w oprac. Gabriela Turowskiego.  – Kraków : Biały Kruk, 2004

20. Marinelli Enrico : Papież i jego generał : nieznane ucieczki Jana Pawła II we wspomnieniach jego „anioła stróża”. – Kraków : Dom Wydaw. Rafael,  2007

21. Młodzieńcze lata Katola Wojtyły : wspomnienia  / red. Juliusz Kydryński. – Kraków : Oficyna Cracovia, 1990.

22. Mówię o was i za was : trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny / oprac. Red. Sławomira Gibka, Grażyna Gołąb, Mirosław Matosek. – Warszawa : Pelikan, 1988

23. O antropologii Jana Pawła II / pod red. Mariana Grabowskiego. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004

24. Obecność : Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / red. Maria Filipiak, Andrzej Szostek, KUL.Instytut Jana Pawła II.- Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1987

25. Pham John-Peter : Następcy świętego Piotra : Kulisy śmierci i wyborów papieży.  – Poznań : Zysk i S-ka, 2005

26. Pokolenie JP II : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / pod red. Tadeusza Szawiela. – Warszawa : Scholar, 2008

27. Pokój Tobie, Polsko : Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : homilie i przemówienia  / wstęp, diariusz oprac.. Amelia Szafrańska. – Warszawa : Pax, 1984

28. Po raqz trzeci na ziemi ojczystej : III pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny,  8-14 czerwca 1987, II Kongres Eucharystyczny : przemówienia, homilie, reportaże, refleksje / oprac. Tadeusz Karolak. – Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1988

29. Przekroczyć próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego. – Lublin : Redakcja  Wydawnictw KUL, 1994.

30. Przybylska Agata : Samotność możliwa w człowieku : mistyczny aspekt poezji i dramatów Karola Wojtyły. – Kraków : Arcana, 2002

31. Rynio Alina : Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. – Lublin : Wydaw.  KUL, 2004

32. Sidor Kazimierz : Wzgórze Watykanusa. -  Warszawa : Książka i Wiedza, 1985

33. Szukałem Was : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne. – Kraków : Rubikon, 2005

34. Tischner Józef : Idąc przez puste Błonia . – Kraków : Znak, 2005

35. Trwajcie : trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 8 -14 czerwca 1987 : przemówienia i homilie / wstęp, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska.  – Warszawa : Pax, 1988

36. Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej : Przesłanie moralne Kościoła : w 25 rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris Consortio” / red. Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz, KUL. – Lublin : Wydaw. KUL, 2008

37. Zięba Maciej : Papieże i kapitalizm : od Rerum nova rum po Centesimus annus. – Kraków : Znak, 1998

38. Zuchniewicz Paweł : Wujek Karol : Kapłańskie lata Papieża. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2007   

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Jachimczak Barbara Wanda : Echo niebios : scenariusz //  Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 4, s. 25-27

2. Jachimczak Barbara Wanda : Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa : scenariusza z okazji kanonizacji papieża Polaka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 3, s. 25-27.

3. Jachimczak Barbara Wanda : Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno- muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920-2 IV 2005) // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 3, s. 20-22

4. Jachimczak Barbara Wanda : Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 29-30.

5. Jachimczak Barbara Wanda : Taki jestem… Anegdoty o Papieżu // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 3, s. 31-33.

6. Jachimczak Barbara Wanda : W ojczyźnie serce me zostało … scenariusz słowno – muzyczny // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, s. 22-24.

7. Jurek Lidia : A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno- muzyczny na Dzień Papieski // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 26-28.

8. Kowgier Magdalena : Santo subito! Od beatyfikacji do kanonizacji Jana Pawła II // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 3, s. 23-24.

9. Maciejewska Alicja : Dzięki Ci, Panie za Jana Pawła II : scenariusz słowno- muzyczny //   Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 3, s. 22-24.

10. Makowska Jolanta : Pokolenie JP II // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 24-26.

11. Pińczuk Bogumiła :  Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 23-25.

12. Stawowska Agnieszka : Nie lękajcie się! : scenariusz o Janie Pawle II // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 3, s. 24-27

 

Dokumenty elektroniczne

 

1. Jan Paweł II : Słowo Papieża : Pierwsza pielgrzymka 1979 najważniejsza, najmniej znana [dok.dźw.]. – Warszawa : Polskie Radio S.A., 2000

2.Jan Paweł II [dvd] / reż. John Kent Harrison. – Warszawa : Dziennik Polska -Europa- Świat, [post 2006]

 

Category: Zestawienia bibliograficzne
Hits: 15630