Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

Uchodźcy, cudzoziemcy

 

 

Hasła: Cudzoziemcy, uchodźcy

 

Wydawnictwa  zwarte

 

1.      Blaski i cienie imigracji : problemy cudzoziemców w Polsce / red. nauk. Ewa Nowicka. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011 M 31

2.      Dąbrowski Paweł:  Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011  M  34

3.      Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007  M 316

4.      Oleksiewicz Izabela: Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne. - Bydgoszcz ; Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006  M Unia Europejska

5.      Polska polityka migracyjna : w poszukiwaniu nowego modelu / Rafał Matyja, Anna Siewierska-Chmaj, Konrad Pędziwiatr. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015  M 316

6.      Problemy integracji imigrantów : koncepcje, badania, polityki / pod red. Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej, Sławomira Łodzińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008  M 316

 

Artykuły z książek

 

1.      Szczurkowska Jolanta: Nauczyciele wobec zachowań agresywnych uczniów ,,Swoich’’, ,,Obcych’’ i  ,,Odmiennych’’ // W : Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007. – S. 59-74     M Patologie

 

 

 Artykuły z czasopism

 

1.      Baumann Katarzyna: Psychologiczne aspekty pracy z uczniem- emigrantem      // Edukacja i Dialog.- 2012, nr ½, s. 38-41

2.      Baumann Katarzyna: Psychologiczne aspekty pracy z uczniem- emigrantem. Cz. 2  // Edukacja i Dialog.- 2013, nr ½, s. 68-71

3.      Bojarska Lucyna: Sytuacja dzieci cudzoziemskich w polskich  szkołach // Dyrektor Szkoły.- 2009, nr 5, dod. ''Niezbędnik   Dyrektora'', s. 22-24

4.      Eichner Daniel, Młynarczyk-Sokołowska Anna: Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu wolontariat europejski // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2011, nr 10, s. 25-30

5.      Górska Małgorzata: Dziecko odmienne kulturowo w szkole // Meritum.- 2011, nr 1, s. 21-29

6.      Grzymała-Moszczyńska Halina: Oni nie są z Marsa // Charaktery.- 2006, nr 12, s. 28-40

7.      Jałosińska Joanna: Co w prawie piszczy?: cudzoziemcy w szkole // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 12, s. 32, 34-38

8.      Jędrzejczyk Urszula: Problemy edukacyjne i wychowawcze w szkołach wielokulturowych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2013, nr 7, s. 21-23

9.      Kaleta Włodzimierz: Cudzoziemcy w polskich szkołach // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 1, s. 21-24

10.  Kolankiewicz Maria: Dzieci cudzoziemskie bez opieki // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2002, nr 10, s. 15-23

11.  Leśniewska Katarzyna: Przygotować szkołę na dzieci uchodźców // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 11, s. 17-20

12.  Łakoma Sylwia: Nadanie statusu uchodźcy małoletniemu bez opieki // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2010, nr 4, s. 53-61

13.  Łyszczarz Michał: Przyjmowanie uczniów z zagranicy // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 4, s. 46-48

14.  Marek Agata: Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole // Nowa Szkoła.- 2009, nr 1, s. 11-14

15.  Matuszczyk Kamil: Migracje edukacyjne do Polski w kontekście zatrudniania cudzoziemców // Polityka Społeczna.- 2015, nr 9, s. 15-20

16.  Nowak Małgorzata: Uchodźcy w szkole // Dyrektor Szkoły.- 2012, nr 1, s. 12-14,16-17

17.  Rękawek Anna: Czy polska szkoła jest przyjazna dla  obcokrajowców? // Dyrektor Szkoły.- 2005, nr 4, s. 28, 37

18.  Sielatycki Mirosław: Uchodźcy (mali) u bram (szkół) // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 12, s. 16-19

19.  Stankiewicz Dariusz: Polska szkoła miejscem kształtowania mikrokultury w relacjach polsko-ukraińskich // Edukacja i Dialog.- 2015, nr 5/6, s. 51-54

20.  Troc-Rezaiguia Magdalena: Francja krajem tolerancji wobec cudzoziemców // Edukacja i Dialog. -2014, nr ¾, s. 25-28

21.  Żepielska Joanna: Dzieci uchodźców // Meritum.- 2011, nr 1, s. 30-32