Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-

Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

Prawo autorskie

Hasło: Prawo autorskie

 

Wydawnictwa zwarte

1.      Fijałkowski Tadeusz: Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo probiercze, prawo o miarach, o głównym urzędzie miar, o urzędzie patentowym, o badaniach i certyfikacji, o normalizacji, prawo prasowe, o wynalazczości i inne. - Stan prawny na dzień 20. 05. 1994 r. - Warszawa : "Trio", 1994  M 34

2.      Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne. - Warszawa : C. H. Beck, 2008  M 34

3.      Orżewski Wojciech: Wydawca i prawo. - Warszawa : Inicjał Andrzej Palacz, 2009 M 34

4.      Prawo autorskie w szkole. - Warszawa : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 2010 M 37.01/.08

5.      Prawo mediów / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008  M 34

6.      Prawo mediów / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka ; aut. Janusz Barta [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008 M 34

7.      Trzynadlowski Jan: Autor - dzieło - wydawca. - Wrocław : "Ossolineum", 1979  M 81

 

Artykuły z czasopism

1.      Adamska- Pietrzak Ewa, Wengler Lubomira: Dekalog prawa autorskiego dla nauczycieli // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 6, s. 60-61

2.      Biliński Lucjan: Autorskie prawa majątkowe a praktyka ich stosowania // Poradnik Bibliotekarza.- 2008, nr 4, s, 12-15

3.      Biliński Lucjan: Prawo autorskie a udostępnianie książek naukowych i dydaktycznych // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 1, s. 9-12

4.      Howorka Bolesław: Polskie prawo autorskie w szkole i bibliotece // Biblioteka w Szkole.- 2005, nr 3, s. 2-3

5.      Janczak Dorota: Prawa (nie tylko) autorskie // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, s. 6-8

6.      Janczak Dorota: Prawo autorskie a technologia informacyjna – krótki przewodnik dla nauczycieli // Meritum.- 2006, nr 1, s. 52-57

7.      Janczak Dorota: Prawo autorskie w praktyce szkolnej // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 8, s.58-61

8.      Janczak Dorota: Otwarte zasoby edukacyjne // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 7, s. 46-49

9.      Janczak Dorota: Publikujmy zgodnie z prawem // Biblioteka w Szkole.- 2009, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji' nr 3, s. 9-11

10.  Janczak Dorota: Wykorzystanie grafiki według zasad prawa autorskiego // Biblioteka w Szkole.- 2011, nr 11, dod. ‘’Biblioteka – Centrum Informacji’’, nr 4, s. 9-10

11.  Karolik Sebastian: Pokazy filmowe w bibliotece – fakty i mity wg Motion Picture Licensing Company  // Poradnik Bibliotekarza.- 2013, nr 12, s. 18-20

12.  Kasza Teresa: Historia książki i praw autorskich. Projekt uroczystości bibliotecznej // Biblioteka w Szkole.- 2012, nr 2, s. 12-13

13.  Kosińska-Polańska, Katarzyna: Prawo autorskie w internecie // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s 48-51

14.  Krzemińska Kinga: Zasady cytowania // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 4, s. 81-82

15.  Miozga Karolina, Stelmach Jolanta: Prawo autorskie nie musi być nudne  // Biblioteka w Szkole.- 2012, nr 2, s. 14-15

16.  Pawlik Marcin: Wykorzystanie grafiki według zasad prawa autorskiego // Biblioteka w Szkole.- 2011, nr 11, s. 9-10

17.  Pomianowska Małgorzata, Stańczyk Małgorzata: Piractwa nie wolno bagatelizować // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 4, s. 76-79

18.  Pudo Bartosz: Najważniejsze reguły prawa autorskiego // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 4, s. 72-74

19.  Romaniuk Anna: Niepełnosprawni artyści jako podmiot praw autorskich // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 1, s. 63-67

20.  Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w szkole, czyli… legalne korzystanie z programów komputerowych // Biblioteka w Szkole.- 2010, nr 4, s. 8-11

21.  Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w szkole,  czyli… publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów // Biblioteka w Szkole.- 2010, nr 3, s. 8-10

22.  Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w szkole, czyli… szczególne uprawnienia instytucji oświatowych // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 1, s. 6-9

23.  Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w szkole, czyli… zasady korzystania z wizerunku różnych osób // Biblioteka w Szkole.- 2010, nr 6, s. 5-8

24.  Stróżyński Klemens: Kradzież myśli, kradzież słów // Nowa Szkoła.- 2006, nr 5, s. 12-15

25.  Szczepańska Barbara: Dyskusja nad przyszłością WIPO // Poradnik Bibliotekarza.- 2005, nr 6, s. 12-13 

26.  Woźniak Jadwiga: Prawo autorskie: konspekt zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej  // Biblioteka w Szkole.- 2011, nr 1, s. 17-18