Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

   Wolontariat

Hasło: Wolontariusze

Wydawnictwa zwarte

 1. Krakowiak Piotr: Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej : badania w działaniu w latach 2002-2010. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna "Hospicjum to też Życie", 2012  M 35/36
 2. Moroń Dorota: Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009  M 35/36
 3. Naumiuk Agnieszka: Uczestnictwo społeczne młodzieży : możliwości działań - opinie i postawy . - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007  M 316
 4. Nowosiadły Agnieszka: Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006  M 374
 5. Rola organizacji pozarządowych w działalności na rzecz praw i wolności człowieka / wybór i oprac. Mariusz Dobijański, Beata Bocian. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009 M 35/36
 6. Tokarski Zbigniew: Wolontariat w Polsce : raport z badań w latach 2000-2003. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008  M 35/36
 7. Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2005  M 35/36

Artykuły z książek

 1. Kamiński Tadeusz: Wolontariat w pomocy społecznej: sprzymierzeniec czy konkurent? // W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / pod red. Zofii Frączek i Beaty Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.-S. 132-142  M 35/36
 2. Konopacki Marek : Wolontariat jako szansa i nadzieja // W : Pomoc społeczna, praca socjalna. T. 2, Teoria i praktyka / pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003. – S. 531-539.  M 35/36
 3. Kowal Renata: Doradca zawodowy. Pracownik socjalny, wolontariusz – realizatorzy zadań pracy socjalnej // W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod red. nauk. Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010  M 35/36
 4. Kromolicka Barbara: Wolontariat // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2008.- S. 218-230  CZ 37.01/.08

Artykuły z czasopism

 1. Arczewska Magdalena: Wolontariat długoterminowy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2012, nr 1, s. 3-8
 2. Arczewska Magdalena: Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2011, nr 7, s. 10-14
 3. Becelewska Daniela: Wybiórczy wolontariat // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 7, s. 23-27
 4. Banet Agata, Wójcik Elżbieta: Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu // Biblioteka w Szkole.- 2006, nr 1, s. 12-13
 5. Bielska Ewa: Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem // Nowa Szkoła.- 2009, nr 1, s. 19-20
 6. Braun Ewa: Organizacja młodzeżowego wolontariatu // Dyrektor szkoły.- 2017, nt 2, s. 58-61
 7. Ciesiołkiewicz Agnieszka: Wolontariat szansą dla młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 9-13
 8. Dąbrowska Izabela Edyta : Dwa miliony wolontariuszy // Edukacja i Dialog.- 2002, nr 6, s. 47-52
 9. Dąbrowska Izabela Edyta: Motywy działania wolontariuszy  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 47-50
 10. Drygasiewicz Karolina, Franciszkiewicz Edyta: Wolontariusz w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2016, nr 6, s. 49-51
 11. Eichner Daniel, Młynarczuk-Sokołowska Anna: Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu Wolontariat Europejski  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 25-30
 12. Hoffmann Beata: Wolontariat jako forma aktywności młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2013, nr 7, s. 30-34
 13. Hofman Zdzisław: Współczesny patriotyzm – kocham Polskę nowocześnie // Edukacja i Dialog.- 2013, nr 7/8, s. 12-13
 14. Janowski Andrzej: O odpowiedzialności społecznej // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 7- 8
 15. Kata Grzegorz: Wolontariat jako forma działania profilaktycznego // Remedium. - 2010, nr 6, s. 30-31
 16. Kozłowski Tomasz: Wolontariat: wyzwanie i inwestycja // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 5, s. 50-54
 17. Lerka Marcim: Wolontariat jako forma aktywizacji młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej // problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2017, nr 9, s. 22-27
 18. Łyszczarz Michał: Prawne podstawy wolontariatu wszkole//Dyrekto szkoły.- 2017, nr 2, s. 51-54
 19. Marchel Paweł: Strona internetowa jako sposób informowania o wolontariacie  // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2016, nr 3, s. 49-52
 20. Marchel Paweł: Wybrane źródła uzyskiwania wiedzy o wolontariacie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 5, s. 49-55
 21. Michalak Urszula: Wolontariat – służba na rzecz innych. Konspekt zajęć // Biblioteka w  Szkole.- 2002, nr 12, s. 10-11
 22. Michalak Urszula: Wolontariat młodzieżowy. Program wychowawczy // Biblioteka w  szkole.- 2002, nr 12, s. 9-10
 23. Nutt Małgorzata: Moda na wolontariat w Wielkiej Brytanii // Edukacja i Dialog.- 2010, nr 9/10, s. 52-55  
 24. Pająk – Ważna Ewa: Wolontariat w USA – idea pragmatyczna (i) czy polityczna? // Edukacja.- 2013, nr 4, s. 87-94
 25. Pokrzycka Lidia: Wolontariat zagraniczny – szansa dla młodych // Nowa Szkoła.- 2014, nr 8, s. 50-53
 26. Pulikowska Renata:  Wolontariat w świetlicy szkolnej: alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez młodzież // Świetlica w Szkole.- 2008, nr 1, s. 12-13
 27. Raczkowska Jadwiga: O ofiarności społecznej i wolontariacie  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 11-20
 28. Szcześniak Małgorzata, Rondón Gloria: Co wynika  z pomagania // Psychologia  w Szkole.- 2013, nr 1, s. 85-90
 29. Wszołek Jan: Wolontariusze w systemie opieki nad dzieckiem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 5, s. 30-32
 30. Zając Dorota: Wolontariat – z potrzeby serca // Życie Szkoły.- 2013, nr 7, s. 12-14

                                                                                                                  Opracowała: 

                                                                                                                                     Agnieszka Kołodziejska