Smaller Default Larger

  Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

  Biblioteka Pedagogiczna 

  w   Ciechanowie

 

 

 

 Zespół   ADHD

Hasła: Zespół ADHD,

Dziecko z ADHD,

Osoby z ADHD

 

 

 Wydawnictwa zwarte

 

 • ADHD – prawie normalne życie / pod red. Wandy Baranowskiej. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej  Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2007  M 376
 • ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk.  Marta Jerzak, Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015 M 376
 • ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur   Kołakowski [et. al] .- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 M 376
 • Barkley Russel A. : ADHD : podjąć wyzwanie: kompletny przewodnik dla rodziców .- Poznań : Zysk i S – ka. Wydaw., 2009  M 376
 • Bernau Sabine : ADHD u dorosłych : poradnik – jak z tym żyć. - Kraków: Wydawnictwo WAM, cop.  2007  M 376
 • Borkowska Alicja : Jak pomóc dziecku z ADHD ?. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne  ZNP, cop. 2009   M 376
 • Borkowska Aneta Rita : Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej. - Lublin : Wydaw.  Uniwersytetu Marii Curie  - Skłodowskiej, 2008  M  376
 • Chrąściel Katarzyna: Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym : poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych : poznać, zrozumieć - zaakceptować. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2011  M 376
 • Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna : Oswoić ADHD: przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Warszawa: CdiI Difin, 2006  M 376
 • Davis Ronald : Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. - Poznań : Zysk i  S – ka Wydawnictwo, cop. 2006  M 372.4
 • Dąbrowska Małgorzata, Rozesłaniec Małgorzata : Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004  M 376
 • Dąbkowska Monika: Styl atrybucji oraz funkcjonowanie społeczne adolescentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD). -Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008  M 376
 • Dudek Mieczysław: Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne . - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015   M 376
 • Emmons Poly Godwin : Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo – sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007 M Autyzm
 • Górka Iwona : Mały nieszczęśliwy  człowiek z ADHD. - Kraków: Edukacyjna pl., 2005
 • Green Christopher : Zrozumieć ADHD. -Warszawa : MT Biznes, 2009  M 376
 • Hallowell Edward M. , Ratey John J. : W  świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. - Poznań : ,,Media Rodzina'', cop. 2004  M 376
 • Hanć Tomasz : Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagrożenia i możliwości wsparcia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009 M 376
 • Heininger Janet E. : Od chaosu  do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania. - Poznań ,,Media Rodzina'', cop. 2005  M 376
 • Herda – Płonka Katarzyna: Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Kraków : Impuls, 2012  M 376
 • Kamińska Magdalena : Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu. -Gdańsk :,, Harmonia'', 2010  M 376
 • Konstanty Ignaciuk Barbara : Dziecko z zespołem  nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls'', 2010  M 376
 • Kutscher Martin L. : Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. - Warszawa : Liber, 2007 M 376
 • Lipowska Małgorzata: Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza pamięci. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011  M 376
 • Marczak Anna : Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006  M 376
 • Mosetter  Kurt:  Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych. - Łódź : Wydawnictwo JK - Feeria, 2006  M 376
 • Mumbach Bernd : Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców. - Kraków : WAM, 2006  M 376
 • Munden Alison, Arcelus Jon : ADHD nadpobudliwość ruchowa: poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006 M 376
 • Nartowska Hanna : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo: zaburzenia w zachowaniu i trudności szkolne. -Warszawa : Państw. Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1972 M 159.9
 • Nartowska Hanna : Wychowanie dziecka nadpobudliwego. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1982  M 376
 • Neuhaus Cordula : Dziecko nadpobudliwe. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskiue PZWL, cop. 2005  M 376
 • O'Regan Fintan J. : ADHD. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005  M 376
 • Paszkiewicz Aneta: Kariera szkolna uczniów z ADHD. - Warszawa : Difin, 2012 M 376
 • Pawlak Piotr: Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013   M 376
 • Pawlak Piotr : Program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', 2006  M 376
 • Pentecost David : Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2005  M 376
 • Pfiffner Linda : Wszystko o ADHD: kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli. -Poznań : Zysk i S – ka, cop.2004 M 376
 • Portmann Rosemarie : ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006 M 376
 • Poskromić ADHD : poznawczo-behawioralna terapia dorosłych : podręcznik pacjenta / Steven A. Safren, Susan Sprich, Carol A. Perlman, Michael W. Otto ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015  M 376
 • Poskromić ADHD : poznawczo-behawioralna terapia dorosłych : podręcznik terapeuty / Steven A. Safren, Carol A. Perlman, Susan Sprich, Michael W. Otto. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015   M 376
 • Strichart Stephen S. : Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi. -Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009 M 376
 • Suchowiejko Ewa: Uprawa adehadowca w warunkach domowych : o wychowywaniu. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, dr. 2016  M 376
 • Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas'', 2009 M 376
 • Tomaszek Bożena : Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusz zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD). - Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2005 M 376
 • Quinn Patricia O., Stern Judith M. :Włączyć hamulce : poradnik dla dzieci i młodzieży z ADHD. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009 M 376
 • Wiącek Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w  wieku przedszkolnym: program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. - Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls'', 2006  M 372.3
 • Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2008  M 316
 • Young Susan: Psychoterapia poznawczo-behawioralna ADHD nastolatków i dorosłych : praktyczny przewodnik po terapii. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013  M 376

 Artykuły z książek

  • Bobula Stanisław: Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w jego naturalnym środowisku // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.- S. 197-203   M 34
  • Borkowska Aneta R.: ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 177-199  M 61
  • Borkowska Aneta Rita: Oblicza impulsowości w zespole ADHD // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008.- S. 207-213  M 37.018.1
  • Dąbkowska Monika I.: Schematy poznawcze osób z  ADHD a kształtowanie się zaburzeń    zachowania  // W: Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.- S. 78-100  M 159.9
  • Kołakowski Artur: Zaburzenia zachowania a zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) //W: Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.- S.64-77  M 159.9
  • Lelito Iwona: Model systemu opieki nad dziećmi z zespołem ADHD // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.- S. 191-195  M 34
  • Wojnarska Anna: Nadpobudliwość psychoruchowa a dysleksja rozwojowa – problemy diagnostyczne // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.-S. 29-37  M 372.3
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Materiały szkoleniowe Polskiego Towarzystwa ADHD // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.- S. 183-190   M 34

 Artykuły z czasopism

 • Al.- Khamisy Danuta, Gosk Urszula: Wsparcie społeczne młodzieży z  ADHD i młodzieży bez  ADHD - badania porównawcze //  Szkoła Specjalna. - 2016, nr 5, s. 350-361
 • Anielska Agnieszka : O nadpobudliwości psychoruchowej // Życie Szkoły.- 2005, nr 4, s. 58-60
 • Baczyńska Ewa, Borowiec – Janczak  Beata, Kuchciak Anna : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 10-14
 • Baranowska Ewa: Uczeń z ADHD - moja recepta na problem // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 28-29
 • Bąbel Przemysław : ADHD , czyli jazda rowerem bez pedałów // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 9-18
 • Biegajczyk Beata : Można pracować z dzieckiem z ADHD //  Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 45-48
 • Bobik Bogumiła : Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2010, nr 5, s. 42-47
 • Borkowska Aneta : Pozycja dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w klasie szkolnej // Życie Szkoły. - 1991, nr 8, s. 456-465
 • Borucka Hanna: Dziecko nadpobudliwe, czy chore na ADHD?.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 5-6
 • Bujna Kinga, Kołacka Martyna: Formowanie tożsamości nastolatków z ADHD // Remedium. - 2014, nr 1, s. 14-16
 • Choroś Dorota: Dzieci, którym trudno się uczyć (ADHD) // Lider. - 2005, nr 10, s.13-14
 • Choroś Dorota  : Dzieci, którym trudno się uczyć // Nowa Szkoła. - 2005,  nr 7, s. 45-48
 • Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna : Oswoić ADHD // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 52-57
 • Cyrklaff Magdalena : Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD: propozycje dla wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu / Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 3-5
 • Czapiewska Barbara : Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym. Cz. 1 // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 7/9, s. 37-39
 • Czapiewska Barbara : Formy pracy z dzieckiem dotkniętym  ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego. Cz 2 // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 9, s. 37-38
 • Galleta – Mac Izabela : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 18-22
 • Garstecka Julia : Nadpobudliwość psychoruchowa // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 58-59
 • Gorczyca Robert: Czym ADHD nie jest? // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 4-6
 • Glinka Anna Magdalena : Dziecko nadpobudliwe // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 12-14
 • Grzywniak Celestyna : Nadpobudliwość psychoruchowa,  a trudności szkolne // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334-338
 • Hanć Tomasz: Biologiczne podłoże ADHD // Remedium. - 2006, nr 78/, s. 56-57
 • Hanć Tomasz: Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym // Remedium. - 2006, nr 10, s. 28-29
 • Hanć Tomasz : To nie sprawa złego charakteru // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 58-62
 • Hawrylewicz Karolina : Niegrzeczny czy chory na ADHD? Problem ADHD w szkole // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 60-61
 • Hebel Małgorzata : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 16-20
 • Jaskułowska Ewa : Nadpobudliwość psychoruchowa – opis i analiza przypadku // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 45-47
 • Kaczmarska  Dagmara, Zamęcka Natalia: ADHD - nie tylko niegrzeczne dziecko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 10-11
 • Kajka Natalia: Uwarunkowania rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka z ADHD w środowisku szkolnym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 11-17
 • Karzewska  Bożena: Dzieci nerwicowe i nadpobudliwe // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 6, s. 11-14
 • Kozłowska Anna : Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo // Życie Szkoły. - 1993, nr 4, s. 2010-214
 • Krawiec Wiesława, Szadkowska Anna : Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. -2003, nr 2, s. 21-22
 • Krupińska Marta: Dzieci z ADHD - sprawcy i ofiary przemocy // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 27-29
 • Kubiak Hanna : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 44-48
 • Kunert Joanna : Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 210 – 215
 • Leksowska Monika : Indywidualny plan edukacyjny // Edukacja i Dialog. -2005, nr 7, s. 19-23
 • Lelito  Ilona: Nie przegapić Einsteina! // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 3-4
 • Lelito Iwona: Urodzeni buntownicy w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2006 nr 9 s. 15-16
 • Miłkowska Monika : Dziecko z zespołem ADHD – dylemat zreformowanej szkoły i rodziców // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 46-48
 • Nowak Małgorzata: Swawolny Dyzio czy dziecko z ADHD .// Dyrektor Szkoły. - 2005 nr 7-8 s. 25-28
 • Nowak Renata : Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu  // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 5, s. 285-289
 • Oleksa Karolina: Cała prawda o ADHD. Czym jest to zaburzenie i jak można z nim walczyć? // Życie Szkoły. - 2017, nr 1, s. 20-25
 • Paszkiewicz Aneta : Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 32-37
 • Paszkiewicz Aneta : Oswajanie ADHD // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 91-97
 • Patycka Bożena : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi //  Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 414 – 419
 • Pawlak Piotr : Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Edukacja. - 2008, nr 2, s. 96-103
 • Pecyna Maria Bogumiła : Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością ruchową.  Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 5, s. 282-292
 •   Pecyna Maria Bogumiła : Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością ruchową.  Cz. 2 // Szkołą Specjalna. - 1998, nr 1, s. 35-41
 • Perzyńska Ewa : Zaburzenia koncentracji uwagi // Edukacja i Dialog.- 2002, nr 1, s. 14-18
 • Połeć Bożena : Jak pracowałam  z  dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo //  Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 35-39
 • Rytel Bożena : Jak wychować dziecko z ADHD ? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 61-62
 • Sawczuk Ewa : Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu ? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s.  166-168
 • Siemieniuk Halina : Dziecko nadpobudliwe czy z ADHD? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 61-62
 • Słowikowska Teresa : Moda na ADHD ? // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 23-25
 • Smykaj Joanna : Jak rozpoznać ADHD u dziecka ? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 14-18
 • Sobczyńska Karolina : Nadpobudliwe Dziecko wyzwaniem dla oświaty i medycyny // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 57-59
 • Szczęsna Maria : Dziecko nadpobudliwe w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 57-58
 • Szmalec Danuta : Potrzebne są rozwiązania prawne // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 9-11
 •  Szmyd – Skórzewska Magdalena : Propozycja Programu pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, oparta na doświadczeniach amerykańskich pedagogów // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 60-66
 • Szulska  - Wyrwa Ewa : Kuba  - dziecko nadpobudliwe // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 419-421
 • Turbiarz Iwona: Droga do diagnozy ADHD. Cz. 2 .// Remedium. - 2005, nr 2, s. 18-19
 • Turbiarz Iwona: Dziecko z zespołem ADHD w szkole // Remedium. - 2005, nr 10, s. 22-23
 • Turbiarz Iwona: Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD // Remedium. - 2006, nr 1, s. 30-31
 • Turbiarz Iwona: Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD // Remedium. - 2006, nr 6, s. 10-11
 • Turbiarz Iwona: Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD.// Remedium. - 2005, nr 4, s. 20-21
 • Turbiarz Iwona: Sytuacja rodziców dziecka z ADHD // Remedium. - 2004, nr 2, s. 18-19
 • Werbińska Dorota : Nauczanie języka obcego z zespołem ADHD // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 60-64
 • Wielowiejska – Comi Irena : ADHD – z szacunkiem dla genów // Psychologia w Szkole.- 2010, nr 4, s. 122-131
 • Wiśniewski Daniel : Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 49-51
 • Wolańczyk Tomasz : Pociągi nie będą czekać... // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 4-8
 • Wolańczyk Tomasz, Skotnicka Magdalena, Kołakowski Artur : Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 30-38
 • Wójcik Magda: Organizacje działające na rzecz osób z zespołem ADHD // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 60-61
 • Zbyrad Teresa: Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny .// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 25-32
 • Zych Anna: Uczeń z ADHD w szkole - porażka czy wyzwanie? // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 54-57

 

 Wydawnictwa elektroniczne

  • ADHD - darem czy potępieniem? [DVD] / scen. i reż. Alek Madej. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2009]  F 964