Smaller Default Larger

W dniu 9 października 2018 r. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie gościła historyka literatury, krytyka, eseistę oraz tłumacza Waldemara Smaszcza z wykładem "Życie jak różaniec" - zamknięta biografia ks. Jana Twardowskiego.

Waldemar Smaszcz, wieloletni przyjaciel ks. Jana Twardowskiego w przedstawionej uczestnikom spotkania prezentacji ukazał poszczególne okresy życia ks. Jana, począwszy od dzieciństwa, poprzez młodość, okres kapłaństwa aż do śmierci. Wykład zakończył słowami ostatniego wiersza księdza Jana napisanego tuż przed samą śmiercią : "Zamiast śmierci racz z uśmiechem przyjąć Panie, pod Twe stopy życie moje jak różaniec".

Uczestnicy spotkania autorskiego z dużym zainteresowaniem wysłuchali opowieści o ks. Janie Twardowskim. Pan Waldemar Smaszcz w bardzo przejrzysty i przystępny sposób z wrodzoną lekkością języka przekazał zdobywaną przez lata wiedzę o życiu i twórczości księdza- poety.

Na koniec był czas na zadawanie pisarzowi pytań, wspólne zdjęcia oraz autografy.

Spotkanie dofinansowano ze środków Instytutu Książki. Odbyło się ono w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, który już od pięciu lat działa przy Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie.