Smaller Default Larger

 

 

Konkurs „Dziedzictwo kulturowe mojego regionu” zorganizowany został na platformie zdalnego nauczania Moodle umożliwiającej realizację projektu edukacyjnego w środowisku wirtualnym w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP Roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga – wybitnego polskiego etnografa i folklorysty. Zadanie konkursowe polegało na udokumentowaniu śladów kultury ludowej własnego regionu w dowolnej formie: prezentacja multimedialna, film, fotoreportaż, plakat lub folder w wersji elektronicznej.

Decyzją komisji konkursowej nagrodzeni zostali:

Karolina Kulanica – uczennica Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju (I miejsce) oraz Joanna Kowal - uczennica Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju (I miejsce) za projekt „Życie i tradycje sitarzy biłgorajskich”, „Kapela Roztocze. Polka z przysiadem”, 
Mateusz Fila – uczeń Gimnazjum w Regiminie (II miejsce) za film „Kościół pw. św. Bartłomieja w Zeńboku”,
Aneta Kwiatkowska – uczennica Gimnazjum w Aleksandrowie (III miejsce) za film „Dziedzictwo kulturowe, które żyje a nie jest archaizmem”,
Iwona Abramczyk – uczennica Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie (wyróżnienie) za folder „Kultura mojego miasta czyli Ciechanów pod obiektywem”,
Patryk Góralczyk – uczeń Gimnazjum w Regiminie (wyróżnienie) 
za prezentację „Bolesław Biegas- malarz, rzeźbiarz, literat”.

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie składa serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu oraz nauczycielom za pracę z uczniami i gratuluje osiągnięć w konkursie. 

Wszyscy laureaci konkursów zostali poinformowani mailowo o otrzymaniu nagród rzeczowych, które zostały przesłane pocztą. Nagrody ufundowali: Wydawnictwo LektorKlett, Poczta Polska S.A., Muzeum Historii Polski oraz Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. Dziękujemy serdecznie za przekazanie nagród dla laureatów konkursu p. Agnieszce Kłodzie-Dębskiej – Dyrektorowi Biura Marketingu i Filatelistyki Poczty Polskiej, p. Tadeuszowi Dłubiszowi z Biura Marketingu i Filatelistyki Poczty Polskiej, p. Alinie Święs, koordynatorowi Biura Obchodów Roku Kolberga oraz p. Agacie Milczarek z Muzeum Historii Polski.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem i zapraszamy do udziału w kolejnych.