Smaller Default Larger

30 września 2014 r. wBibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyła się konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, historii i WOS „Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej” Konferencja została zorganizowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie.

Podczas konferencji zostały przedstawione różne formy edukacji historycznej i obywatelskiej, jakie można wykorzystywać w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (narzędzia TIK, zasoby portali edukacyjnych, wykorzystanie multimediów). Udział w konferencjach pozwolił nauczycielom na poszerzenie wiedzy oraz poznanie kilku formuł lekcji w pełni dopasowanych do nowej podstawy programowej i potrzeb uczniów.