Print

29 stycznia 2014 r. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zorganizowała w Ośrodku Wsparcia przy ul . Świętochowskiego 8 lekcję otwartą dla nauczycieli „Podaj łapę”. Zajęcia  pokazowe z podopiecznymi Ośrodka prowadziła wykwalifikowana kynoterapeutka, p. Beata Szczepkowska. Nauczyciele mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat prowadzenia zajęć terapeutycznych z  udziałem zwierząt, poznali metody prowadzenia terapii z udziałem psa. Zajęcia umożliwiły uczestnikom m.in. naukę komend gestem i słowem wykonywanych przez psy, wskazywanie i nazywanie części ciała psa, naukę opiekowania się psem, zabawy ruchowe, przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem, kształtowanie pozytywnych emocji, koncentrację uwagi, nazywanie własnych emocji.
Odpowiednio wyselekcjonowane i wyszkolone psy biorą udział w terapii chorych w szpitalach, hospicjach i placówkach opieki społecznej, ośrodkach dla narkomanów a nawet więzieniach. Wywierają znakomity wpływ na zdrowie i psychikę osób chorych. Poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzęciem zaspokajają potrzeby dotyku, czułości, bliskości. Kynoterapia (dogoterapia) jest jedną z najbardziej naturalnych metod wspomagających rehabilitację, edukację, rewalidację. Dzięki ćwiczeniom i zabawie z psem prowadzona jest jednocześnie specjalistyczna rehabilitacja ruchowa oraz umysłowa dzieci i dorosłych dotkniętych m.in.: porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, autyzmem.

 

Obraz 013.jpg Obraz 014.jpg Obraz 022.jpg

Obraz 025.jpg Obraz 026.jpg Obraz 027.jpg

Obraz 029.jpg Obraz 031.jpg Obraz 036.jpg

Obraz 038.jpg Obraz 048.jpg Obraz 053.jpg

Parent Category: Działalność
Category: Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Hits: 5812