Print

12 stycznia 2011 r. w sali multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji własnej platformy Moodle dla nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych. Spotkanie mające charakter warsztatów prowadziła Bożena Lewandowska - pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Jego uczestniczy zapoznali się z budową Moodle, podstawowymi funkcjami i elementami. Zgłębienie tajników platformy pozwoli uczestnikom spotkania nabyć niezbędne umiejętności by w przyszłości wziąć udział w szkoleniach prowadzonych drogą e-learningową.

Obraz 003.jpg Obraz 004.jpg Obraz 005.jpg

Obraz 006.jpg Obraz 007.jpg Obraz 008.jpg

Parent Category: Działalność
Category: Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Hits: 5187