Smaller Default Larger

Konflikty są często występującym zjawiskiem w szkole. W ich rozwiązywaniu nieocenioną rolę odgrywają przede wszystkim pedagog szkolny i dyrektor szkoły. Choć nie da się im całkowicie zapobiegać, rolą dyrektora szkoły oraz nauczycieli jest zadbanie, aby zostały rozwiązane możliwie szybko i satysfakcjonująco dla każdej ze stron.

Sposobom rozwiązywania konfliktów szkolnych poświęcone było spotkanie dla nauczycieli szkół powiatu ciechanowskiego "Rozwiązywanie konfliktów- jak nauczyciel może wspomóc uczniów?" które odbyło się w dniu 12 listopada 2014 r.  w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. Spotkanie prowadziła psycholog Monika Biedrzycka-Gładka.