Smaller Default Larger

20 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy poświęcone sieciom współpracy i samokształcenia. Nauczyciele bibliotekarze wymienili się doświadczeniami w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, które jest jednym z głównych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016.

Opracowano również wspólnie ankietę mającą na celu zdiagnozowanie potrzeb czytelniczych przy zakupie nowości w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2016–2020. Spotkanie prowadziła koordynator sieci, Małgorzata Komor z Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.