Smaller Default Larger

28 października 2014 r. z inicjatywy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie oraz Biblioteki Pedagogicznej w Mławie w siedzibie PODN w Mławie odbyło się szkolenie dotyczące kompleksowego wspomagania szkół w rozwoju oraz prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Szkolenie prowadziła p. Agnieszka Pietryka, kierownik Zespołu Informacji Pedagogicznej z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Program szkolenia obejmował: poznanie metod i narzędzi diagnozowania potrzeb szkoły, wsparcie w planowaniu rocznych działań, zasady organizowania sieci współpracy i ich działalność, pracę w grupach. Prowadząca spotkanie omówiła rolę bibliotek pedagogicznych w strukturach sieci wsparcia szkól i placówek. W szkoleniu uczestniczyła Małgorzata Komor, pracownik Działu Udostępniania Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

 

 

 

5.