Print

28 października 2014 r. z inicjatywy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie oraz Biblioteki Pedagogicznej w Mławie w siedzibie PODN w Mławie odbyło się szkolenie dotyczące kompleksowego wspomagania szkół w rozwoju oraz prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Szkolenie prowadziła p. Agnieszka Pietryka, kierownik Zespołu Informacji Pedagogicznej z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Program szkolenia obejmował: poznanie metod i narzędzi diagnozowania potrzeb szkoły, wsparcie w planowaniu rocznych działań, zasady organizowania sieci współpracy i ich działalność, pracę w grupach. Prowadząca spotkanie omówiła rolę bibliotek pedagogicznych w strukturach sieci wsparcia szkól i placówek. W szkoleniu uczestniczyła Małgorzata Komor, pracownik Działu Udostępniania Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

 

ore 014.jpg ore 015.jpg ore 020.jpg

ore 021.jpg ore 024.jpg ore 025.jpg

ore 029.jpg ore 030.jpg ore 31.jpg

 

 

5.   

Parent Category: Działalność
Category: Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Hits: 3567