Print

7 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy „Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece” przeznaczone dla bibliotekarzy, zajmujących się głównie przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów, odpowiadających za bezpieczeństwo zbiorów i zapewnienie im właściwych warunków przechowywania.

W myśl Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, ochrona zbiorów należy do jednych z podstawowych zadań bibliotek obok gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów. Cały zbiór biblioteczny podlega ochronie konserwatorskiej, na którą składają się: działania profilaktyczne, działania konserwatorsko-restauratorskie, działania zabezpieczające treść zbiorów. Szkolenie prowadziła nauczyciel bibliotekarz Jolanta Nagiel (Dział Udostępniania Zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie), która przekazała podstawowe informacje z zakresu ochrony zbiorów bibliotecznych, konserwacji i ich renowacji, które powinna prowadzić każda biblioteka.

 

 

SAM_4489.JPG SAM_4490.JPG SAM_4491.JPG

SAM_4492.JPG SAM_4493.JPG SAM_4494.JPG

SAM_4495.JPG SAM_4496.JPG SAM_4497.JPG

 

Parent Category: Działalność
Category: Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Hits: 3696