Smaller Default Larger

27 maja 2014 r. pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie uczestniczyli w szkoleniu „Prawo autorskie w szkole”, które odbyło się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Organizatorem szkolenia był PODN oraz Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie.W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele bibliotekarze różnych  typów szkół i placówek oświatowych. Prelegent dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz- adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, przedstawiła najważniejsze założenia prawa autorskiego w działalności szkół i bibliotek: zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotnienia przez szkoły (tzw. użytek szkolny), wykorzystanie programów komputerowych, zasady wykorzystania wizerunku osób, odtwarzanie i wykorzystywanie utworów podczas imprez szkolnych, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.