Smaller Default Larger

8 lutego 2012 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się spotkanie nauczycieli - bibliotekarzy  „Publisher w pracy bibliotekarza”. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z programem Publisher – narzędziem do tworzenia materiałów promocyjnych m.in. ulotek, broszur, wizytówek, tworzyć profesjonalne materiały marketingowe w kilka minut nie będąc grafikiem. Poznając nowoczesny program do projektowania i przygotowania publikacji do druku uczyli się tworzenia nowych dokumentów, pracy z narzędziami, podstaw formatowania tekstu, zastosowania grafiki. Spotkanie prowadziła Małgorzata Komor z Działu Udostępniania Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.