Print

28 września 2016 r. odbyło się także spotkanie organizacyjne w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych powiatu ciechanowskiego. Uczestnicy ustalili zakres tematyczny przyszłych spotkań i działań, wynikających z potrzeb organizacyjnych bibliotek szkolnych. W roku szkolnym 2016/2017 największy nacisk zostanie położony na doskonalenie się w TIK oraz różne formy promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, co jest zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa. Wszystkich nauczycieli bibliotekarzy chętnych do udziału w sieci serdecznie zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się 19 października. Koordynatorem sieci jest p. Monika Biedrzycka-Gładka tel. 23 672-33-77.

DSCN0928.png DSCN0929.png DSCN0931.png

DSCN0932.png

Parent Category: Działalność
Category: Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Hits: 2855