Smaller Default Larger

28 września 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli nt. "Ochrona danych osobowych w szkole po wejściu w życie przepisów RODO". Spotkanie poprowadziła p. Aleksandra Węsek-Jankowska, inspektor danych osobowych. Przepisy RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r. budzą wiele emocji i nasuwają różne wątpliwości. Podczas spotkania p. Aleksandra Węsek-Jankowska zapoznała uczestników ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych, a także odpowiedziała na zgłaszane przez uczestników pytania.

Po szkoleniu odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego poświęcone tematyce "Prawa autorskiego". Na spotkaniu została omówione pojęcie "utworu" oraz "utworu pracowniczego", a także poruszona kwestia tego, co jest objęte prawem autorskim. Koordynatorem sieci jest p. Monika Biedrzycka-Gładka.