Print
24 października 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli powiatu ciechanowskiego nt. "Doradztwo zawodowe w ofercie OHP dla szkół". Spotkanie poprowadziły p. Barbara Sadowska, specjalistka ds. rozwoju zawodowego oraz p. Anna Perkowska, doradca zawodowy - pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Podczas spotkania nauczyciele dowiedzieli się jakie jednostki wchodzą w skład Ochotniczych Hufców Pracy, czym zajmuje się Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży a także jakie zajęcia są w ofercie tej instytucji dla szkół. 
Po szkoleniu odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego poświęcone tematyce prawa autorskiego. Omówione zostały m.in. pojęcie praw pokrewnych, przesłanki legalnego korzystania z utworów przez nauczycieli, pojęcie domeny publicznej i creative commons, zagadnienie dozwolonego użytku prywatnego.
Koordynatorem sieci jest p. Monika Biedrzycka-Gładka.
 
1.jpg 2.jpg 20181024_083415.jpg

20181024_083509.jpg 20181024_083718.jpg 3.jpg

DSCN9826.JPG DSCN9828.JPG DSCN9829.JPG

DSCN9831.JPG
Parent Category: Działalność
Category: Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Hits: 2117