Smaller Default Larger
W dniu 15 maja 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyły się warsztaty nt. "Kreatywne zastępstwo - ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie". Uczestnicy warsztatów poznali różne typy ćwiczeń: myślenia pytajnego, myślenia asocjacyjnego, myślenia transformacyjnego oraz twórczego rozwiązywania problemów. Podczas warsztatów mieli także możliwość przećwiczenia przykładowych ćwiczeń, dostosowanych do odbiorców z różnych grup wiekowych. Szkolenie poprowadziła Monika Biedrzycka-Gładka (Wydział Informacyjno-Bibliograficzny BP w Ciechanowie). 
Po warsztatach odbyło się spotkanie podsumowujące sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego.