Smaller Default Larger

alt

 

10 marca 2010 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się spotkanie poświęcone edukacji regionalnej w pracy nauczyciela bibliotekarza.  

Bibliotekarze szkół Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego poznali metody i formy pracy z czytelnikiem w zakresie edukacji regionalnej. Otrzymali propozycje metodyczne w zakresie trzech bloków tematycznych :

·         Moja rodzina

·         Moja miejscowość (Mój region)

·         Moja szkoła,

 które mogą być podstawą do organizowania różnego rodzaju form zajęć z uczniami.

 Spotkaniu, które poprowadziła Bożena Lewandowska z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, towarzyszyła prezentacja multimedialna.