Smaller Default Larger

alt

 

20 stycznia 2010 r. odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy ze szkół powiatu ciechanowskiego. Spotkanie poświęcone promocji biblioteki szkolnej poprowadziła Bożena Lewandowska z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Uczestnicy zapoznali się z różnymi formami promocji skierowanymi do uczniów, kadry pedagogicznej, rodziców oraz władz i mediów lokalnych. Uzupełnieniem spotkania było przedstawienie programu promocji Biblioteki Pedagogicznej w Mławie przez kierownika tej placówki – Agatę Mierzwę.