Smaller Default Larger

18 maja 2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli nt. „WebQuest o tematyce patriotycznej”. WebQuest jest odmianą metody projektów, w której większość źródeł, z których korzystają uczniowie pochodzi z zasobów internetu. Prowadząca p. Monika Biedrzycka-Gładka z Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego opowiedziała o tym, jakie elementy powinien zawierać WebQuest i zilustrowała to przykładami. Wskazała także bazę materiałów o tematyce patriotycznej, które można wykorzystać jako materiały źródłowe.

Po szkoleniu odbyło się podsumowujące ten rok szkolny spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego.