Smaller Default Larger

11 lutego 2015 r. w pracowni multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy „Internet jako narzędzie promocji bibliotek szkolnych”.

Internet jest nieocenionym narzędziem promocji. Dzięki niemu biblioteki mogą korzystać z bezpłatnych form promocji własnej placówki w sieci. Pozwala bibliotekom na szerokie zaistnienie, szybką informację, jest sposobem na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Biblioteki mogą korzystać z bezpłatnej reklamy w sieci wykorzystując przede wszystkim strony internetowe, serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy You Tube.

O wielu ciekawych przykładach promocji bibliotek szkolnych w Internecie mówiła prowadząca szkolenie Agnieszka Kołodziejska – pracownik Wydziału Informacyjno – Bibliograficznego Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.