Smaller Default Larger

      W dniu 28 września 2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie dla nauczycieli „Jak uczyć dzieci korzystania z informacji znalezionych w sieci?”. Podczas szkolenia zapoznano uczestników z wynikami badań dotyczących kompetencji cyfrowych uczniów a także w formie warsztatowej zaprezentowano zaawansowane formy wyszukiwania treści w Internecie. Spotkanie poprowadziła p. Monika Biedrzycka-Gładka, nauczyciel-bibliotekarz Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego.

Po szkoleniu odbyło się spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego, podczas którego p. Mirosława Ostrowska, nauczyciel-bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz p. Małgorzata Komor, nauczyciel-bibliotekarz kierownik Wydziału Udostępniania Zbiorów zaprezentowały możliwości wykorzystania podczas zajęć z dziećmi sprzętu multimedialnego („magicznej ściany” oraz „magicznego dywanu”).