Smaller Default Larger

18 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli oraz nauczycieli bibliotekarzy z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej "Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych, czyli platforma LearningApps od podstaw". Podczas szkolenia uczestnicy poznali bezpłatną platformę LearningApps, oferującą  narzędzia do tworzenia własnych interaktywnych ćwiczeń i gier, które można wykorzystać w pracy z uczniami w bibliotece szkolnej, jak i na innych przedmiotach nauczania. Szkolenie prowadziła Agnieszka Kołodziejska, pracownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego BP w Ciechanowie.