Smaller Default Larger

W październiku 2010 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbył się  cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie : Technikum, Liceum Ekonomicznego, Liceum Profilowanego oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.  

Celem  lekcji  było przygotowanie uczniów do poprawnego sporządzania bibliografii załącznikowej literatury podmiotu i przedmiotu. Ćwiczenia przeprowadzone przez Małgorzatę Komor – pracownika Wypożyczalni oraz Mirosławę Ostrowską – pracownika Wydziału Informacyjno-Bibliograficznegomiały na celu przygotować maturzystów do samodzielnego sporządzenia bibliografii.