Smaller Default Larger

W tym roku Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie po raz kolejny przystąpiła do akcji Narodowe Czytanie. Małgorzata Komor, pracownik Działu Udostępniania Zbiorów oraz Mirosława Ostrowska, pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów wraz ze słuchaczami Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie odczytali i przedstawili przy użyciu teatrzyku cieni fragmenty powieści „Quo vadis”.